Fagron kent bemoedigend margeherstel

Fagron © .

Dankzij een beter dan verwachte tweede jaarhelft presenteerde Fagron een overtuigend jaarrapport. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 17,7 procent tegenover hetzelfde kwartaal van 2021 tot 182,3 miljoen euro. Dat volstond voor een jaaromzet van 683,9 miljoen euro, beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 678 miljoen en te vergelijken met de eigen prognose van 670 à 690 miljoen. Het jaarcijfer betekent een toename met 19,2 procent tegenover 2021, waarvan +10,3 procent tegen constante wisselkoersen.

De organische groei, zonder rekening te houden met overnames en desinvesteringen, bedroeg 12 procent (+3,8% tegen constante wisselkoersen). Dat is wel een forse terugval van de organische groei tegen constante wisselkoerseffecten in de tweede jaarhelft tot 0,9 procent. In de eerste jaarhelft bedroeg deze groei nog 6,9 procent, maar in het derde kwartaal zakte het cijfer tot 1,7 procent en in het vierde kwartaal zelfs tot 0,1 procent.

Het beste nieuws kwam echter van de evolutie van de recurrente bedrijfskasstroom of rebitda. De toename op jaarbasis met 10,5 procent tot 130,7 miljoen euro scoorde mooi boven de verwachte 126,6 miljoen. De rebitda-marge verbeterde van 19,3 procent in de eerste jaarhelft tot 19,8 procent in de tweede jaarhelft. Inclusief de negatieve impact van de overname van de steriele faciliteit in Boston bedroeg de ebitda-marge 19,1 procent, een daling met 150 basispunten tegenover 2021. In 2020 bedroeg dit cijfer nog 22,3 procent.

De jaaromzet in Europa klom met 8,4 procent tot 276,4 miljoen euro, waarvan 2,2 procent zonder de drie kleinere overnames in België, Nederland en Duitsland en tegen constante wisselkoersen. De rebitda steeg met 8,9 procent tot 60,6 miljoen euro, of een onverwachte margestijging met 10 basispunten tot 21,9 procent (21% in de eerste jaarhelft). Minder goed verging het in Latijns-Amerika. De omzet steeg er weliswaar met 15,1 procent tot 162,3 miljoen euro, maar zonder wisselkoerseffecten was er een krimp met 1,1 procent. De rebitda zakte met 5,4 procent tot 28,9 miljoen euro en de marge met 390 basispunten tot 17,8 procent. Noord-Amerika blonk wel uit, met een groei met 38 procent tot 245,1 miljoen euro, waarvan 10,5 procent organische groei zonder wisselkoerseffecten. De rebitda klom met 28,3 procent tot 41,3 miljoen euro en de marge daalde met 130 basispunten tot 16,8 procent (18,4% in de eerste jaarhelft). Vooral de overname van Letco weegt tijdelijk op de marges, terwijl de steriele faciliteiten in Wichita en Boston in december het beoogde omzetniveau omgerekend op jaarbasis haalden van meer dan 110 miljoen euro.

Op groepsniveau klom de nettowinst met 31 procent tot 35,3 miljoen euro (0,48 euro per aandeel). De nettoschuld steeg licht tot 274,1 miljoen euro, maar de schuldratio daalde van 2,11 keer tot 1,9 keer de rebitda. Het brutodividend verhoogt van 20 tot 25 cent per aandeel, maar daarnaast staan gerichte overnames steevast hoog op de agenda. Fagron mikt in 2023 op een organische groei van 5 tot 10 procent, in lijn met de vooropgestelde gemiddelde groei van 8 procent over de periode van 2022 tot 2026, maar wel fors beter dan in 2022.

Conclusie

Het aandeel veerde ruim 15 procent op na de beter dan verwachte jaarcijfers. Gezien de sterke inflatiedruk is het margeherstel in de tweede jaarhelft bemoedigend. Op basis van de positieve vooruitzichten voor 2023 en geruggensteund door de structurele groei van de activiteiten blijft het aandeel koopwaardig. De waardering is aantrekkelijk tegen 14,5 keer de verwachte winst 2023 en tegen 9,5 keer de verhouding van de ondernemingswaarde tegenover de verwachte bedrijfskasstroom.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating:1B

Koers: 14,77 euro

Ticker: FAGR BB

ISIN-code: BE0003874915

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,08 miljard euro

K/w 2022: 15,5

Verwachte k/w 2023: 14,5

Koersverschil 12 maanden: -8%

Koersverschil sinds jaarbegin: +8%

Dividendrendement: 1,7%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content