Belgische economie flirt met milde recessie

De eerste raming van de reële economische groei (gezuiverd voor seizoen- en kalenderinvloeden) voor het tweede kwartaal van 2012 volgens Belfius Research kwam verrassend uit op -0,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Ook op jaarbasis loopt de activiteit terug met -0,3%. Bovendien werd het groeicijfer voor het eerste kwartaal van 2012 herzien van +0,3% op kwartaalbasis naar +0,2%. Ook in het eerste kwartaal bleef de bbp-groei op jaarbasis vertragen, van +0,9% in het vierde kwartaal van 2011 naar +0,4%.

Het activiteitsverloop was in het eerste kwartaal niet gelijklopend voor de verschillende bedrijfstakken: ten opzichte van het voorgaande kwartaal is de toegevoegde waarde met 0,4% toegenomen in de dienstensector, maar nam ze licht af (-0,1%) in de bouwnijverheid en daalde zij nog sterker (-0,8%) in de industrie.

Binnenlandse vraag neemt amper toe

De activiteit werd niet ondersteund door de binnenlandse vraag. Deze neemt amper toe (+0,1%), vooral als gevolg van het gedrag van de huishoudens, van wie de consumptieve bestedingen in lichte mate afnemen in reële termen (-0,1%) en de investeringen in woongebouwen met 1% terugliepen.

De overheidsuitgaven nemen eveneens af, waarbij de consumptie stabiel blijft en de investeringen met 0,9% teruglopen. Enkel de investeringen in vaste activa van de ondernemingen waren iets dynamischer en stegen met 1,4%. Na een duidelijke daling einde 2011 heeft de buitenlandse vraag zich hersteld, de uitvoer van goederen en diensten trok aan met 0,7%.

Gelet op de zwakke binnenlandse vraag bleef de toename van de invoer van goederen en diensten geringer (+0,3%), zodat de bijdrage van de netto-uitvoer tot de groei positief was (+0,3%).

De binnenlandse werkgelegenheid, die met vertraging de conjunctuurverzwakking in de tweede helft van 2011 weerspiegelde, liep in het eerste kwartaal van 2012 voor het eerst sinds eind 2009 licht terug (-0,2%) ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Op jaarbasis blijft de groei van de tewerkstelling positief, maar de vertraging verscherpt volgens Belfius Research: de stijging beliep 0,6% tegen respectievelijk 1,2% en 1,3% in het vierde en derde kwartaal van 2011.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content