Belgacom heeft regels niet overtreden

Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de pers over de activiteiten uitgeoefend door dhr Michel Moll voor de Chinese telecomgroep Huawei, hebben het Audit- en Toezichtscomité en de Raad van Bestuur deze zaak in detail onderzocht.

Als beursgenoteerde onderneming beantwoordt Belgacom niet alleen aan het wettelijk kader wat betreft belangenconflicten maar bovendien ook aan een uitgebreid corporate governance kader met de 2009 Corporate Governance Code als referentie, aangevuld met interne corporate governance codes.

Op basis van dit governance-kader, extern juridisch advies door Stibbe en onderzoek door het Internal Audit- departement, hebben het Audit- en Toezichtscomité en de Raad van Bestuur besloten dat door het afsluiten en niet meedelen van een consultancy contract met Huawei, dhr Michel Moll het artikel 59 van de wet van 1991, artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende belangenconflicten, of enige andere relevante bepaling van de wet, de 2009 Corporate Governance Code of het Governance Charter en de Board Charter van Belgacom niet heeft overtreden.

De Raad oordeelt dat niets erop wijst dat het bedrijf schade zou hebben geleden of dat de belangen van Belgacom geschaad zouden zijn.

De Raad van Bestuur benadrukt dat het naleven van de regels van corporate governance een individuele verantwoordelijkheid is van ieder bestuurslid.

De Raad zal in de komende maanden uitzoeken hoe zij dit kader , naast de bestaande wettelijke en corporate governance-regels, kan versterken voor de onderneming.

De Raad van Bestuur zal voorstellen om hierover de dialoog aan te gaan met alle aandeelhouders.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content