Beleggen in perpetuals

Perpetuals zijn in het nieuws, nadat er vorige week vrijdag forse koersdruk ontstond op dit soort leningen van ING op geruchten dat de bankverzekeraar mogelijk haar rentebetalingen zou overslaan, c.q. opschorten.

Perpetuele obligaties gaan, gegeven de huidige marktomstandigheden, gebukt onder forse koersdruk. Aanleiding is mogelijke verdere overheidssteun aan financiële instellingen (tweede ronde).

Waarom heeft dit effect op dit soort perpetuals?, zo stelt ABN Amro de vraag. Het antwoord volgt meteen: dit soort leningen uitgegeven door financiële instellingen worden onder bepaalde voorwaarden gerekend tot het risicodragende kapitaal van de bank (het Tier 1 en Tier 2 vermogen). De voorwaarden hiervoor zijn:

-Het papier dient achtergesteld te zijn (bij een faillissement komen houders van dit soort leningen achteraan in de rij van crediteuren).
-De lening moet een eeuwigdurend karakter hebben en een call-optie op het terugbetalen op de lening.
-Coupons kunnen en mogen onder bepaalde voorwaarden worden overgeslagen

Onder de huidige marktomstandigheden is vooral het risico van het passeren van coupons toegenomen en zijn de kansen op aflossing op call-data afgenomen. De redenen hiervoor liggen in de toegenomen zorgen over de verslechtering van de solvabiliteit van financiële instellingen.

In het verleden konden dit soort instellingen er zelf voor kiezen om wel of niet een coupon te passeren (in de regel gebeurde dit nooit en was er eerder sprake van 100% couponbetrouwbaarheid).

Binnen de huidige crisis ontstaan nu andere couponscenario’s. Toezichthouders zouden erop kunnen aandringen couponbetalingen op deze leningen op te schorten, ter bescherming van de solvabiliteit van de financiële instelling.

Daarnaast dient de Europese Commissie(EC) formeel toestemming te geven voor overheidssteun. De EC zou mogelijk pas toestemming verlenen onder de voorwaarde dat er geen couponbetalingen worden gedaan op dit soort leningen.

De nationalisatie van RBS kan als leidraad worden gezien in het geval banken (deels) worden genationaliseerd. In scenario’s waar over het algemeen wordt verwacht dat de couponbetaling van gewone obligaties mogelijk eerder zekerder worden, is dat voor Tier 1 / 2 perpetuals niet het geval.

Bij RBS werd dit papier juist stevig gedowngrade door ratingbureay Moody’s op de verwachting dat het risico op couponopschortingen zou toenemen.

Er bestaat dan ook een duidelijk onderscheid tussen gewone obligaties en perpetuele leningen die tot het risicodragende vermogen worden gerekend.

Gezien het huidige turbulente beursklimaat raden de analisten van ABN Amro beleggers dan ook af om deze risicovolle perpetuals op te nemen in de veilige obligatieportefeuille.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content