Beleg veilig bij je bank

© iStock

Wie op safe wil spelen, spaart en belegt best zoveel mogelijk ‘buiten balans’ van de bank. Wat betekent dat en hoe doe je dat concreet?

Bepaalde spaarproducten zoals spaar- en termijnrekeningen, zijn beschermd tot 100.000 euro door het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten. Die bescherming geldt per persoon en per bank. Maar als een grootbank ooit failliet zou gaan, valt het te betwijfelen of die bescherming wel voldoende zal voorstellen.

Vandaar dat je zeker eens moet nagaan of je spaar-en beleggingsproducten ‘binnen’ de balans of ‘buiten’ de balans van je bank zitten voor het geval je bank ooit zou failliet gaan.

Binnen of buiten balans

Producten ‘binnen’ de balans zijn alle deposito’s van klanten die de bank boekt als passiva op haar balans. Het is met andere woorden het geld dat je op een rekening hebt staan bij de bank zoals zicht-, spaar- of termijnrekeningen, kasbons en obligaties uitgegeven door je bank en bewaard in een effectendossier.

Als je bank failliet gaat en je hebt dergelijke producten ‘binnen’ balans staan, dan bent je gewoon één van de vele schuldeisers in het faillissement en kan je maar best hopen dat het Beschermingsfonds voldoende groot is;

Beleg buiten balans!

Spaar-en beleggingsproducten ‘buiten’ balans zijn producten die niet opgenomen zijn op de balans van de bank zelf. Het gaat hier om beleggingsfondsen, obligaties of individuele aandelen.

Voor alle duidelijkheid: gewone fondsen van een bank zitten in principe buiten balans omdat ze een andere rechtspersoonlijkheid hebben. Wie bijvoorbeeld een obligatiefonds of gemengd fonds heeft bij ING, BNP Paribas of KBC, zit buiten balans bij ING, BNP Paribas of KBC. Bij beleggingen ‘buiten’ balans moet de curator immers gewoon je effecten teruggeven en vallen die nooit in de boedel van het bankfaillissement.(JA)

Partner Content