AXA IM: “Obligaties: krachtig momentum, maar fikse waarderingen

Tegenvallende economische cijfers, gecombineerd met het feit dat de Fed haar verruimende beleid heeft gehandhaafd (door de opbrengst van afgeloste mortgage backed securities te herinvesteren in Treasuries), hebben geleid tot een indrukwekkende rally op de obligatiemarkten. In zowel Duitsland als het VK bereikte de obligatierente hierdoor een historisch dieptepunt.

AXA Investments Managers: “Ondanks deze indrukwekkende rally denken we dat de risicoaversie op korte termijn belangrijker zal zijn dan hoge waarderingen op langere termijn. Ervan uitgaande dat vooral de Amerikaanse economie verder verzwakt, zal de rente op kortlopende obligaties vooral aan het beleid van de centrale bank gekoppeld blijven. Waarschijnlijk zal de rente tot eind 2011 onveranderd blijven. Daarnaast is de kans op aanvullende kwantitatieve verruiming in de VS aanzienlijk toegenomen.”

In een dergelijke omgeving is de kans duidelijk groter geworden dat de obligatiemarkt nog een extra rally in petto heeft. AXA Investments Managers: “Daardoor kan het rendement op 10-jaars Amerikaanse Treasuries terugvallen tot 2%. Dat zou voor 10-jaars Duitse Bunds een niveau van 1,5% inhouden, gezien de sterke correlatie tussen de twee markten.”

De perifere EU-landen zullen aanzienlijk achterblijven bij de kernlanden, gezien de aanhoudende solvabiliteits-problemen in de periferie van de eurozone. AXA Investments Managers: “Alhoewel de waarderingen in de periferie aantrekkelijk lijken, denken wij dat de problemen in deze landen gemakkelijk opnieuw kunnen oplaaien en weer een vlucht naar kwaliteit kunnen aanwakkeren.”

Lagere kapitaalmarktrentes duiden ook op een verdere vervlakking van de yieldcurve in de VS en in de eurozone. AXA Investments Managers: “We blijven overwogen in bedrijfsobligaties van investment grade-kwaliteit. Die zullen naar verwachting blijven profiteren van de sweet spot op deze markt (lage obligatierentes en minder kans op faillissementen). De waarderingen zijn niet al te hoog. De huidige risico-opslag op bedrijfsobligaties van investment grade-kwaliteit impliceert een faillissementskans voor de komende vijf jaar van rond de 9 3/4% in de VS en in Europa. Een dergelijk niveau staat in schril contrast met de historische niveaus en dient daarom voldoende steun te bieden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content