Arcelor nog onder druk door (Europese) marktomstandigheden

De recente resultaten ontwikkeling geeft de moeilijke positie van de Europese staalindustrie aan. De recente terugval van de Europese economie heeft tot een lagere vraag in de staalindustrie geleid met als gevolg een lage bezettingsgraad en lage prijzen.

In de eerste vier maanden van het jaar daalde volgens Theodoor Gilissen Bankiers de staalproductie in Europa met ruim vier procent, Noord Amerika steeg met 7,2% en Azië steeg met 0,7%.

De voor het gehele bedrijf gemiddelde prijs steeg 6% op kwartaalbasis en de bezetting bleef op 72%. Mede door relatief grote incidentele lasten bleef de winst in het eerste kwartaal per aandeel beperkt tot Eur o,01 (gecorrigeerd Eur 0,22).

Kosten besparen, sparen en versterken

Er ligt een margeverbetering in het verschiet. Lagere prijzen voor ijzererts, olie en kolen kunnen de brutomarge ondersteunen. De genomen kostenbesparende maatregelen,gestegen tot $4.2mrd eind Q1, lopen op naar $4.8bn eind van het jaar en zullen bijdragen.

Sluitingen van onrendabele fabrieken, laatste maanden ’11 en begin ’12, dragen bij aan het resultaat. Verkopen van $2mrd (verwacht) deels met een boekwinst helpen zowel de winst als de liquiditeit.

Daarnaast vergroot uitstel van nieuwe investeringen (bijvoorbeeld Brazilië) de kasstroom.

Verwachte stijging richting de lange termijn waarde

Als marktleider(6% van de productie) in de wereldwijde staalindustrie zal volgens Theodoor Gilissen Bankiers de sterke positie verder uitgebouwd worden vooral in ontwikkelende landen.

De gegroeide verticale integratie door de eigendom van ijzererts en kolenmijnen stabiliseert de winstmarge op termijn. Een in de komende twee jaar verwacht licht economisch herstel in Europa kan de winst snel doen stijgen.

De huidige waardering per aandeel op 60% van de boekwaarde($ 29) staat dicht bij een laagterecord en in afwachting van betere tijden nemen wij Arcelor Mittal op in onze top tien.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content