Aegon realiseert sterke winstgroei en toename waarde nieuwe productie

Dit waren de hoogtepunten van de trading update die de Nederlandse verzekeraar Aegon onlangs gaf:

o Hoger resultaat door groei, lagere kosten en gunstige valutaontwikkelingen

Onderliggend resultaat neemt toe tot EUR 472 miljoen

Nettowinst van EUR 374 miljoen door hoger onderliggend resultaat en minder afschrijvingen

Rendement op eigen vermogen neemt toe tot 7,7%. Exclusief vermogen in activiteiten die worden afgebouwd, is dit 8,6%

o Stabiele verkopen – toename verkopen ziektekosten- en ongevallenverzekeringen teniet gedaan door lagere stortingen

EUR 405 miljoen aan nieuwe levensverzekeringen verkocht; tegenover sterke verkopen in de VS staan afgenomen verkopen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje

Verkopen ziektekosten- en ongevallenverzekeringen nemen met 24% toe tot EUR 190 miljoen door groei in Amerika

Stortingen dalen met 10% tot EUR 9,4 miljard

Marktconforme waarde van de nieuwe productie neemt sterk toe tot EUR 173 miljoen als gevolg van prijsaanpassingen en hogere marges

o Aanhoudend sterke kapitaalpositie en kasstromen

Kapitaalbasisratio van 75% – in lijn met het doel van minimaal 75% eind 2012

Solvabiliteitsratio stijgt tot 222%

Operationele vrije kasstromen van EUR 448 miljoen, exclusief negatief markteffect van

EUR 407 miljoen

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur Aegon op de trading update:

“De resultaten van het derde kwartaal geven ons het vertrouwen dat onze strategische prioriteiten de juiste zijn. We zien een sterke toename van de winst, verbeterde marges op verkochte producten, lagere kosten en een aanhoudend sterke kapitaalpositie. De kracht van onze organisatie blijkt uit de goede verkopen van pensioen- en andere spaarproducten voor later. Tegelijkertijd blijven we investeren in zowel ontwikkelde als opkomende markten om ons bedrijf beter en sneller te laten reageren op de nieuwe realiteit. Ondanks voorzichtige tekenen van herstel blijft er op de korte termijn aanzienlijke onzekerheid over de economische ontwikkeling. Het blijft daarom noodzakelijk om voldoende financiële buffers aan te houden en gedisciplineerd te blijven in ons risico- en prijsbeleid. We hebben een sterke uitgangspositie en nemen de noodzakelijke maatregelen om onze organisatie dichter bij de eindklant te brengen. Dat geeft ons vertrouwen in de toekomst van ons bedrijf.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content