Zo bouw en onderhoud je een portefeuille

Foto: Unsplash

Een aandelenbelegging kan op verschillende manieren ingevuld worden. Sommigen zweren bij een klein aantal aandelen, dat ze zorgvuldig selecteren en nauwlettend volgen. Het andere uiterste is een fonds op de wereldwijde aandelenindex kopen. Dan beleg je in meer dan 2.900 aandelen. Er is ook een gulden middenweg.

Spreiding en selectie

Een goede aandelenportefeuille is een ‘inwendig’ gespreide groep kansrijk geachte aandelen. Deze vorm van spreiding betreft niet alleen het aantal aandelen, het betekent ook dat de genomen risico’s weinig onderling verband houden. Naarmate de beleggingshorizon langer wordt, kan het belang van koersbewegingen op de korte termijn afnemen en gaat het meer om bedrijven die langdurig groei en goede financiële resultaten realiseren.

Inwendige spreiding verhoogt de stabiliteit van het rendement, vergroot de capaciteit, voorkomt verkleving en tunnelvisie, en voorziet in een brede betrokkenheid bij het ontstaan van nieuwe beleggingskansen in een steeds veranderende wereld. Bij een goede spreiding hoort ook de keuze in welk type bedrijven, sectoren en landen je belegt. Die keuze hangt vooral af van je beschikbare expertise: je moet het betere van het vaak middelmatige en soms schadelijke kunnen onderscheiden.

Een professionele aandelenportefeuille bestaat uit minstens 20 tot 25 aandelen, waarmee je evenveel spreiding als een index kunt bereiken. De beheerder moet iedere individuele naam goed kunnen selecteren en volgen. De selectie van de individuele aandelen uit honderden beursgenoteerde bedrijven is iedere keer een uitdaging. Hier komt de checklist van pas. Zonder afgevinkte checklist is de kans op duurzaam succes beperkt. Succes definiëren we als het behalen van een bovengemiddeld resultaat over een langere periode.

De checklist

Het eerste punt is meestal een onderzoek naar de koersontwikkeling. Hoe verhoudt die zich tot de resultaten en de investeringen? Andere punten zijn de winstverwachtingen, de marktpositie en de financiële balans. Is er een geloofwaardige groeistrategie, een mogelijke herstructurering of een nieuw management; is er verandering op komst in de operationele kosten, de wetgeving of de behoeften van de klant?

Kijken naar de concurrentie, de klanten en de rol van het personeel hoort er ook bij. Het ‘ecosysteem’ is voor veel technologiegedreven bedrijven erg belangrijk. Daarnaast bieden jaarrekeningen de mogelijkheid om het rendement op kapitaal, de kapitaalbehoefte, -groei en -efficiëntie nader uit te vlooien. Getalsmatige verhoudingen geven inzicht en houvast om te kwantificeren en te vergelijken. Zorg dat je minimale groei- en rendementseisen hanteert. Het doel is in te schatten of de activa en de aandelen van het bedrijf aantrekkelijk gewaardeerd zijn.

Geduld en vertrouwen

Wanneer de portefeuille is gevormd, is het zaak te voorkomen dat de waardeontwikkeling te veel verschraalt, bijvoorbeeld door te lang te blijven zitten of slechts in te zetten op één trend. De spreiding van de gekozen risico’s vergt regelmatig aandacht en eventuele aanpassing en vernieuwing. Sowieso staat een goede portefeuillemanager voortdurend open voor nieuwe informatie, en is men in elk geval alert.

We besteden uiteraard aandacht aan duurzaamheidstrends en ook aan de grote veranderingen door nieuwe technologieën. Geduld en vertrouwen in de lange termijn blijven passende waarden, maar ze betalen zich pas optimaal uit, als de portefeuille de juiste aandacht krijgt en het nodige onderzoekswerk wordt verricht.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content