Updates (deel 2)

De rendementen op de Volkswagen-hefboomproducten die we voorstelden, zijn spectaculair.

Eind september stelden we een aantal longscenario’s op Umicore voor. Na iets meer dan drie maanden noteert het aandeel zo goed als ongewijzigd. Ook tijdens die periode was de prijsvork vrij klein. Intussen publiceerde Umicore ook kwartaalresultaten die, gezien de moeilijke marktomstandigheden, als vrij goed mogen worden omschreven. Op de Capital Markets Day in september legde het management uit hoe het de recurrente bedrijfswinst tegen 2020 zou verdubbelen.

Een belangrijke bijdrage daarbij moet van de recyclageafdeling komen, die voor 40% van de bedrijfswinst instaat. De expansie van die afdeling werd eind 2015 afgerond en vanaf dit jaar zal de capaciteit 40% hoger liggen. Umicore kan dus voortaan veel meer edelmetalen recycleren, wat voor een boost in de omzet zal zorgen. Hoeveel dat uiteindelijk zal opbrengen, hangt af van de prijsevolutie van deze metalen en daarop heeft het bedrijf geen vat. Feit is wel dat de prijzen zich op meerjaarse dieptepunten bevinden en het neerwaartse prijsrisico niet zo groot meer is. De omzet uit katalysatoren voor voertuigen, een tweede belangrijke afdeling van de groep, steeg in het derde kwartaal met 19%. Strengere milieunormen moeten de aanhoudende expansie van deze afdeling verzekeren.

Materialen voor herlaadbare batterijen vormen de derde poot van Umicore. Die afdeling groeide in het derde kwartaal met 24%. Voor 2016 wordt op een verdere expansie gerekend door de sterke vraag voor diverse toepassingen (onder meer elektrische voertuigen). Umicore is niet spotgoedkoop (koers-winstverhouding van 16), maar is wel zo goed als schuldenvrij en keert ook een dividend uit.

Umicore is nog steeds koopwaardig en dat geldt bijgevolg ook voor de gerelateerde hefboomproducten. Voorzichtige beleggers kiezen bij voorkeur voor een stoploss onder 30 EUR.


Volkswagen

We pakten eind september uit met een longscenario op Volkswagen, enkele weken nadat de Dieselgatebom was gebarsten. Long gaan op Volkswagen was op dat moment een erg tegendraadse keuze. Het schandaal breidde zich als een olievlek uit en de koers ging in vrije val. Horrorscenario’s deden al volop de ronde maar, zoals zo vaak, werd de soep niet zo heet gegeten als ze werd opgediend. Onze timing was nagenoeg perfect en het aandeel bodemde uit net boven de grens van 90 EUR. Vooral sinds half november ging het de goede kant uit met het aandeel. Volkswagen noteert nu maar een vijfde meer onder het niveau van voor Dieselgate.

De problemen zijn nog lang niet van de baan. Belangrijk voor de investeerders is dat er een zekere mate van duidelijkheid is gekomen en dat het schandaal niet verder uitdijt. Het gaat wereldwijd om 11 miljoen voertuigen, waarvan 8 miljoen in Europa. Volkswagen heeft al een akkoord bereikt over de te nemen technische maatregelen en de aanpassingen zullen begin 2016 van start gaan. Over schadevergoedingen en juridische kosten bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid. De totale schade is moeilijk te becijferen, maar analisten schatten dat de totale koste kunnen oplopen tot 30 miljard EUR. Volkswagen beschikt over voldoende financiële middelen en verzekerde zich ook al van de nodige kredieten. De verkoopcijfers houden beter stand dan verwacht.

Vooral buiten de Verenigde Staten liggen de consumenten niet echt wakker van het schandaal. Volkswagen stelt zich ook nederig op en heeft de ambitie opgegeven om de grootste autoconstructeur ter wereld te worden. Verder worden alle bonussen geschrapt en het investeringsbudget voor 2016 wordt met 1 miljard EUR teruggeschroefd. De besproken turbo’s noteren 80 en 160% hoger. De turbo op het moederbedrijf Porsche, die we als alternatief voorstelden, is eveneens met meer dan 70% gestegen.

De rendementen op Volkswagen-hefboomproducten zijn spectaculair en daarom moet gedeeltelijk of zelfs volledig winst nemen zeker worden overwogen. Een strategie kan, bijvoorbeeld, zijn om de inleg eruit te halen en de rest van de positie ‘gratis’ aan te houden.


Aardgas

Half oktober was de aardgasprijs teruggevallen naar het laagste peil sinds het voorjaar van 2012, toen er een overaanbod was. Daarvoor moesten we al terug naar de vorige eeuw om prijzen onder 2 USD per miljoen British Thermal Units op de prijstabellen te zien (aangepast voor de inflatie). We kozen voor een longscenario, met als argument dat de negatieve elementen rond aardgas gekend waren en al in de prijs verrekend. Dat bleek niet het geval of tenminste toch niet volledig. De verhoopte winterprik kwam er niet en is ook nog niet meteen in zicht. Het El Niño-weerfenomeen zorgt voor een extreem zachte winter, wat nefast is voor de vraag naar aardgas. De voorraden bevinden zich dan ook op een recordniveau voor deze tijd van het jaar.

In het huidige productietempo en bij een ongewijzigde vraag dreigt de opslagcapaciteit binnen enkele maanden onvoldoende te zijn. De output is nog nauwelijks gedaald en zal volgens de prognoses in 2015 met 72 miljard cubic feet per dag 4% hoger zijn uitgekomen dan het jaar daarvoor. Toch zijn er ook enkele lichtpuntjes. Zo moet aardgas in 2016 profiteren van een hogere export door de aanleg van pijpleidingen naar Mexico. Bovendien zou ook de uitvoer van vloeibaar aardgas (LNG) stilaan op gang moeten komen.

Aardgas zit in het midden van een perfecte storm, maar toch kan een bodem op het laagste niveau in bijna twee decennia echt niet meer veraf zijn. Voor de hefboomproducten met hogere stoplossniveaus is het helaas te laat. Sinds de bodem van half december is de aardgasprijs wel opnieuw met 30% opgeveerd.

Partner Content