Steeds beloftevoller

Het Gentse biotechbedrijf Ablynx pakte vorige week uit met een schitterende nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse Merck & Co.

De deal bouwt verder op de overeenkomst die begin 2014 werd aangekondigd in het domein van kankerimmunotherapieën, een nieuwe benadering van kankerbestrijding waarbij via het moduleren van eiwitten het natuurlijke immuniteitssysteem opnieuw wordt geactiveerd. Kankercellen gebruiken die eiwitten om zich voor het immuniteitssysteem te verstoppen. De nieuwe overeenkomst behelst tot twaalf programma’s voor het ontdekken en ontwikkelen van verschillende nanobody’s tegen bepaalde eiwitten – zogenoemde immunologische checkpointmodulatoren – die mogelijke doelwitten zijn voor kankerimmunotherapieën.

Ablynx krijgt een vooruitbetaling van 13 miljoen EUR en een vergoeding voor de onderzoekskosten de komende vier jaar. De toekomstige mijlpaalbetalingen kunnen oplopen tot 340 miljoen EUR per programma, of 4,1 miljard EUR in totaal, met daarbovenop nog oplopende royalty’s bij commercialisatie. De nieuwe overeenkomst komt boven op de vijf programma’s die vorig jaar tegen vergelijkbare voorwaarden werden opgestart. Uiteraard zullen niet alle zeventien programma’s uitmonden in een product op de markt. Maar zelfs met slechts enkele producten is het duidelijk dat deze deal op langere termijn – minstens vijf jaar – de klinische pijplijn en bijgevolg de marktwaarde van Ablynx (momenteel 750 miljoen EUR) een enorme boost kan geven.

Immunotherapie wordt beschouwd als the next big thing in kankerbestrijding, met een geschat marktpotentieel van 30 à 35 miljard USD tegen 2025. Momenteel zijn nog maar enkele producten op de markt, waaronder Keytruda van Merck, een middel tegen vergevorderde huidkanker dat in september 2014 goedkeuring kreeg in de Verenigde Staten, en in het eerste semester al een omzet van 193 miljoen USD realiseerde. Merck ziet vooral brood in combinatietherapieën met de flexibele, kleine nanobody’s. De positieve nieuwsstroom wordt vooral in de Angelsaksische beleggerswereld opgepikt. Eerder deze maand raakte bekend dat met Oppenheimer, een van de grootste Amerikaanse fondsbeheerders, al het zevende Angelsaksische fonds de drempel van 3% deelname in Ablynx heeft overschreden.

De komende twaalf tot achttien maanden worden uitermate interessant. In het najaar start met caplacizumab, het middel ter behandeling van de levensbedreigende bloedziekte TTP, een fase III-studie, met resultaten eind 2017. We verwachten ook een update over de te volgen commerciële strategie voor caplacizumab, waarvoor in Europa een voorlopige goedkeuringsaanvraag zal worden ingediend in de eerste helft van 2017. Hierdoor kan het middel in 2018 op de markt komen. In de eerste jaarhelft van 2016 volgen de resultaten van een fase IIa-studie (35 patiënten) met ALX-0171, de eerste geïnhaleerde nanobody voor het bestrijden van longinfecties veroorzaakt door RSV bij jonge kinderen.

Ten slotte, maar zeker niet in het minst, zijn er de twee fase II-studies met ALX-0061 tegen reuma, waarvan de resultaten in de tweede helft van 2016 worden verwacht, en die voor partner AbbVie de beslissingsbasis zullen vormen voor het al dan niet licentiëren van ALX-0061. Binnenkort start een derde fase II-studie met ALX-0061 tegen lupus (resultaten in 2018). Bij de partnerdeals is het dit jaar uitkijken naar de resultaten van een fase Ib-studie van Merck-Serono met ALX-0761 tegen psoriasis, en eventueel nieuwe klinische studies.

Conclusie

De uitgebreide deal met Merck, de forse interesse van de farmareuzen in de nanobodytechnologie, de uitgebreide pijplijn, de stevige financiële positie, en de te verwachten nieuwsstroom geven ons voldoende argumenten voor een aankooporder voor de voorbeeldportefeuille. De volatiliteit en het bovengemiddelde risico, eigen aan biotech, nemen we erbij.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Partner Content