Soft commodities (1)

De klim van de suikerprijs lijkt op zijn laatste benen te lopen. De prijs van katoen zit nog in de lift.

De prijs van een pond suiker is de jongste drie maanden met meer dan 60% gestegen en staat nu op het hoogste peil sinds oktober 2012. Verscheidene factoren hebben aan die hausse bijgedragen. Zo spelen de weersomstandigheden bij landbouwgrondstoffen traditioneel een belangrijke rol. Dat is ook bij suiker het geval, met voor de oogst erg nadelig weer in Brazilië, de grootste suikerproducent ter wereld. Het centrum en het zuiden van het land, samen goed voor bijna 90% van de suikerproductie, hadden de voorbije weken te lijden onder overvloedige regenval en zelfs vorst (in het zuidelijk halfrond is het nu winter).

De impact varieert sterk per regio, maar de cijfers laten niets aan de verbeelding over. In de eerste weken van juni werd 25,7 miljoen ton suikerriet verwerkt, bijna 35% minder dan een jaar eerder. Daardoor daalde de output van geraffineerde suiker met 39% op jaarbasis en die van ethanol met 36%. India, de tweede grootste producent en de grootste verbruiker, heeft dan weer te kampen met droogte. De output zal volgens de Indiase overheid in het oogstjaar 2015-2016 op 25,2 miljoen ton uitkomen, tegenover nog 28,3 miljoen ton een jaar eerder. Voor komend oogstjaar wordt zelfs op een verdere afname naar 23 tot 24 miljoen ton gerekend. De regering legde daarom een belasting van 20% op de uitvoer van suiker op, om prijsstijgingen op de lokale markt te voorkomen.

Er zijn redenen om aan te nemen dat de recente prijshausse op haar laatste benen loopt, al zijn tijdelijke overdrijvingen nooit uitgesloten. Weergerelateerde problemen zijn per definitie tijdelijk. Oogsten kunnen vertraging oplopen, maar behoudens onomkeerbare schade aan de gewassen is uitstel geen afstel. Fundamenteel zien we dan ook zeker geen schaarste. Ondanks de daling in juni wijzen de Braziliaanse productiecijfers sinds begin april op een stijging van de output van geraffineerde suiker en ethanol. India kan dan weer terugvallen op een suikervoorraad van meer dan 7 miljoen ton. China heeft de invoer van suiker tussen januari en mei met 53% teruggeschroefd tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Door de gestegen prijs op de internationale markt is het voor China voordelig de eigen voorraden aan te spreken. Een ander element is dat het aantal uitstaande longposities op de suikertermijncontracten die op de ICE Futures US noteren, nooit eerder zo hoog was. Dat maakt suiker kwetsbaar voor winstnemingen.

Het aanbod aan hefboomproducten op soft commodities is de jongste jaren sterk ingekrompen. Enkel Commerzbank biedt nog turbo’s op suiker, koffie, cacao en katoen aan. In het geval van suiker gaat het om zes turbo’s long en twee turbo’s short.


Suiker future Turbo short (gemiddeld risico)

Isin-code: DE000CD61XV5

Munt: EUR

Financieringsniveau: 0,24

Referentieprijs: 0,21

Stoploss: 0,24

Hefboom: 5,5

Koers: 3,39/3,4


De onderliggende waarde van deze turbo short is het termijncontract voor levering in oktober. De stoploss bevindt zich 14% boven de actuele suikerprijs.


Suiker future Turbo short (speculatief)

Isin-code: DE000CD61A74

Munt: EUR

Financieringsniveau: 0,23

Referentieprijs: 0,21

Stop-loss: 0,22

Hefboom: 11,6

Koers: 1,60/1,61


Het kleine verschil tussen de stoploss en de referentieprijs maakt dat deze turbo short erg speculatief is.


Katoen: kansrijk de komende maanden

De katoenprijs (ICE Futures US) is de voorbije weken opgelopen naar het hoogste peil in bijna een jaar, maar noteert nog altijd ver onder de niveaus van de periode tussen 2010 en 2014. We menen dat er redenen zijn om aan te nemen dat de katoenprijs verder zal toenemen. India is de grootste katoenproducent ter wereld, maar twee opeenvolgende jaren van droogte eisen hun tol op de productie en de voorraden. De lokale katoenprijs in India is sinds de start van het lopende marketingjaar (1 oktober 2015) al met 30% toegenomen. Het moessonseizoen is in juni gestart en meteorologen verwachten dit jaar meer neerslag. Dat zou in principe gunstig moeten zijn voor katoen, ware het niet dat veel boeren door de lage prijzen gedeeltelijk zijn overgeschakeld zijn op andere gewassen, zoals suiker.

De Cotton Association of India verwacht dat in het volgende jaar de hoeveelheid landbouwoppervlakte voor het verbouwen van suiker met 7% zal afnemen, tot 11 miljoen hectare, het laagste niveau sinds 2009-2010. India heeft dit jaar al 1,2 miljoen balen (1 baal is 170 kg) katoen ingevoerd en zal naar schatting nog 400.000 ton extra nodig hebben voor de nieuwe oogst er eind september aan komt. Een deel van de Indiase invoer komt uit Pakistan, maar ook dat buurland heeft te kampen met een lagere output en oplopende prijzen. De Pakistaanse textielindustrie pleit daarom voor uitvoerbeperkingen. Dat is gunstig voor andere exportlanden zoals Australië, Brazilië en vooral de Verenigde Staten.

De katoenprijs die noteert op de Amerikaanse ICE Futures US wordt momenteel nog wat in toom gehouden door de situatie op de Amerikaanse katoenmarkt. De Verenigde Staten zijn de derde katoenproducent ter wereld. Ongeveer twee derde van de oogst wordt geëxporteerd, wat maakt dat ook de waarde van de dollar (USD) tegenover die van andere valuta een belangrijke rol speelt. De verwachting van een stijgende USD speelde ook niet in de kaart van de Amerikaanse katoenproducenten.

Daarnaast ligt de hoeveelheid landbouwoppervlakte waarop dit jaar katoen wordt verbouwd boven de verwachtingen. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) schatte deze eind vorig maand op 10,02 miljoen acres (1 acre is 0,4 hectare), tegenover een consensusverwachting van 9,54 miljoen acres. Maar eerder vroeg dan laat zal de Amerikaanse prijs de evolutie van die in India en Pakistan volgen. In een volgende bijdrage gaan we in op een aantal mogelijkheden om in te spelen op een hogere katoenprijs.

Partner Content