Euronav; Black Earth Farming

Ik ben ontgoocheld door de resultaten en vooral het lager dan verwachte interim-dividend van Euronav. Blijven jullie achter dit aandeel staan dat dit jaar toch al serieus gezakt is?

Ik ben ontgoocheld door de resultaten en vooral het lager dan verwachte interim-dividend van Euronav. Blijven jullie achter dit aandeel staan?

De finale resultaten over het eerste halfjaar lagen bij Euronav volledig in lijn met de gepubliceerde cijfers in het interim-rapport van 28 juli. Daarin stond over het tweede kwartaal een lager dan verwachte nettowinst van 40,1 miljoen USD, een daling met 56,5% tegenover vorig jaar (92,4 miljoen USD), die evenwel grotendeels te wijten was aan een eenmalig boekhoudkundig verlies van 24,2 miljoen USD op de ontmanteling van vier fiftyfifty-jointventures met Bretta Tanker Holdings. Euronav bevestigde de dividendpolitiek om op jaarbasis 80% van het nettoresultaat exclusief eenmalige meerwaarden uit te keren, maar ontgoochelde met het aangekondigde interim-dividend van 0,55 USD per aandeel (ex-dividenddatum 20 september). Tegenover een beschikbaar nettoresultaat over de eerste jaarhelft van 140 miljoen USD of 0,88 USD per aandeel betekent dit immers een uitkering van ‘slechts’ 62,5%. Euronav wil flexibiliteit behouden om, afhankelijk van de marktomstandigheden, het interim-dividend in te perken. Met die marktomstandigheden ging het de jongste weken verder bergaf, waarbij de verhuurtarieven van de olietankers op de spotmarkt onder het break-evenpunt (winst noch verlies) zijn gezakt. Het management was beduidend voorzichtiger dan eind juli, en meldde dat de seizoensgebonden zomerdip allicht ook een negatief effect zal hebben op het traditioneel sterke vierde kwartaal. De marktwaarde van de schepen zakt echter ook, en Euronav maakt hiervan handig gebruik om twee VLCC’s (Very Large Crude Carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) in aanbouw te kopen voor 84,5 miljoen USD per schip, met oplevering nog dit jaar. Ter vergelijking: de aankoop van vier VLCC’s in 2015 gebeurde tegen 96 miljoen USD per schip. De langetermijnperspectieven blijven intact, met als belangrijkste ondersteunende factoren de structurele stijging van de vraag naar olie, in combinatie met de structurele verlenging van de vaarroutes en een beheersbaar orderboek van nieuwe schepen. Het is duidelijk dat Euronav van de historisch lage prijzen wil gebruikmaken om nog schepen te kopen. De markt schrok evenwel van de sombere toon en het lager dan verwachte interim-dividend, en stuurde het aandeel naar het laagste niveau sinds 2014. Het aandeel noteert goedkoop, tegen 0,7 keer de boekwaarde, respectievelijk 5,9 en 8,5 keer de verwachte winst 2016 en 2017. We bevestigen het koopadvies (rating 1B).

Kan u nog eens een update geven over Black Earth Farming?

Black Earth Farming is als landbouweigenaar en landbouwexploitant actief in de vruchtbare Black Earth-regio in zuidwest-Rusland. Het aandeel maakte begin augustus een koerssprong van 15% nadat het bedrijf gesprekken aanknoopte over de verkoop van een pakket landbouwgronden en activa. De voorbije jaren werden al twee succesvolle transacties gerealiseerd: meerwaarde voor belastingen van 7,2 miljoen USD op een verkoop in 2014 van 35.554 hectare (ha), en 9,2 miljoen USD meerwaarde voor belastingen in 2015 op een verkoop van 36.600 ha in ruil voor 24.900 ha nieuwe gronden tegen 394 USD per ha. De slaagkansen van een nieuwe transactie zijn onduidelijk, maar kunnen zorgen voor een verdere optimalisatie van de ligging van de gronden en een nieuwe bevestiging van de onderwaardering in de boeken van de vruchtbare gronden, die grotendeels nog gewaardeerd zijn tegen de historische kostprijs van 128 USD per ha. De oppervlakte gecontroleerde grond daalde sinds 2009 van 330.000 ha, waarvan 216.000 ha in eigendom, naar 257.000 ha, waarvan 227.000 ha in eigendom. De beplante oppervlakte bedroeg in 2015 nog 149.300 ha, tegenover 230.900 ha in 2011. Door het uitzonderlijk natte voorjaar is er dit jaar een nieuwe daling tot 134.000 ha (-10,2%). Cruciaal is echter dat het optimaliseren van het landbouwareaal en het toepassen van de modernste landbouwtechnieken de productierendabiliteit sterk verbeterden. De opbrengst per ha verbeterde van 2 ton in 2011 naar 2,8 ton in 2014 en zelfs 3,8 ton vorig jaar. De zichtbaarheid voor dit jaar is nog beperkt, maar met 36% van de wintertarwe geoogst (28,6% van de beplante oppervlakte) steeg de opbrengst per ha naar een recordniveau van 4,9 ton (3,5 ton vorig jaar), terwijl er voor gerst (13,1% van de beplante oppervlakte) na 28% oogst een daling is van 3,2 ton naar 2,8 ton per ha. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 57,3%, tot 53,8 miljoen USD dankzij 62,5% extra volume (228.200 ton) en gemiddeld 5,4%-lagere verkoopprijzen. Het gezuiverde nettoresultaat bedroeg 5,2 miljoen USD (0,02 USD per aandeel), tegenover -2,4 miljoen USD vorig jaar (-0,01 USD per aandeel). De nettoschuldpositie daalde van 31,5 miljoen USD eind 2015 naar 27,6 miljoen USD. De landbouwprijzen werken nog steeds tegen, maar gezien de sterk verbeterde rendabiliteit en de ondergewaardeerde landbouwgrond blijft Black Earth Farming koopwaardig (rating 1C).

Streamer: Het Euronav-aandeel noteert goedkoop

Streamer: Black Earth Farming streeft naar een verdere optimalisatie van de gronden

Euronav; Black Earth Farming

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content