ABN Amro maakt obligatieportefeuille rentegevoeliger

De rendementen van staatsobligaties hebben de afgelopen maanden een enorme duikeling meegemaakt als gevolg van alle overheidsingrepen, zo merkt ABN Amro op.

De renteverlaging van de Federal Reserve en het besluit om over te gaan naar kwantitatieve verruiming liggen nog vers in het geheugen.

Kwantitatieve verruiming houdt in dat de Fed kort- en langlopend staatspapier opkoopt om zodoende de rendementen op staatsobligaties te drukken.

Dit moet ertoe leiden dat de economie een boost krijgt zodat de verstokte kredietenmarkt weer op gang komt. Beleggers in staatsobligaties hebben hun beleggingen de afgelopen tijd sterk in waarde zien stijgen.

ABN Amro verwacht dat deze trend zich de komende tijd zal voortzetten. De analisten van de bank hebben dan ook een sterke overweging in ons adviesbeleid ingeruimd voor staatsobligaties.

Ook adviseren zij om de portefeuille rentegevoeliger te maken, door meer de focus te leggen op langlopende staatsleningen. Hierdoor wordt geprofiteerd van de dalende rente. Houd er wel rekening mee dat dit advies prijsgedreven is. Dit betekent dat er te zijner tijd winst moet worden genomen en herbelegd.

Voor wat betreft de bedrijfsobligatiemarkt is ABN Amro wat terughoudender. Dit geldt voornamelijk voor wat betreft het wat hogere risicosegment (het ondersegment van wat investment-grade wordt genoemd, de zogenoemde A- en BBB-leningen).

Voor het nog risicovollere segment – high yield of junk bond segment – luidt het advies dit te mijden. Als gevolg van de kredietcrisis zijn spreads (het extra rendement bovenop een vergelijkbare staatslening) in de meer risicovolle segmenten tot extreme hoogtes gestegen.

In voorgaande recessies bleek een aankoop kort voor de piek van de recessie zeer lucratief. ABN Amro verwacht echter dat men nog niet op dit punt is aanbeland. Ratingbureaus hebben aangegeven dat zij nog vele ratingverlagingen zullen doorvoeren, waardoor koopwaardig papier de junkbondstatus zal krijgen, met alle gevolgen voor koersen en liquiditeit (het niet kunnen stoppen van de verliezen) van dien. ABN Amro adviseert daarom dan ook om binnen de bedrijfsobligatiemarkt te kiezen voor leningen met een hoge kredietwaardigheid.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content