‘Aandelen kunnen nog positief presteren in 2018’

© AmazingDream (iStock)

Serge Pizem, een beheerder van Axa Investment Managers,maakt zich sterk dat de volatiliteit in de volgende kwartalen de aandelenbeleggers niet zal afschrikken.

Gemengde fondsen blijven de favoriete fondsklasse van beleggers. Dat bleek onlangs nog uit de cijfers van BEAMA, de Belgische Vereniging van Asset Managers (zie kader). In die categorie was Axa Investment Managers een van de pioniers op de Belgische markt met zijn fonds Axa Optimal Income. Dat belegt tussen 25 en 75 procent van de activa in aandelen, hoofdzakelijk in Europa.

‘De markten zijn op korte termijn doorgaans niet efficiënt’

Onlangs breidde de vermogensbeheerder die formule uit met een wereldwijde en een meer defensieve versie (Axa Global Optimal Income en Axa Defensive Optimal Income). Serge Pizem maakt deel uit van het beheerteam van die drie producten, die allemaal over drie tot vijf Morningstar-sterren beschikken.

Wat is de beleggingsfilosofie van uw gemengde fondsen?

SERGE PIZEM: “Ten eerste denken we dat het mogelijk is een gemengde portefeuille toegevoegde waarde te geven door te anticiperen op de economische cyclus. Dat zal een meer performante activaverdeling opleveren. Ten tweede zijn de markten op korte termijn doorgaans niet efficiënt. Daarom moeten we snel kunnen reageren, om te profiteren van die inefficiënties. En ten derde bouwen we de portefeuilles steevast op met oog voor de risico’s.”

Bent u optimistisch over de financiële markten in 2018?

PIZEM: “Ik denk dat het hoogtepunt van de economische groei achter ons ligt, maar dat neemt niet weg dat de groei zowel in Europa als in de Verenigde Staten boven hun theoretische potentieel moet kunnen blijven. De waarderingen van de beurzen zijn niet bijzonder hoog, maar de volatiliteit zal ongetwijfeld toenemen. Daarom denken we dat aandelen nog een positieve prestatie kunnen neerzetten in 2018. Actieve stockpicking is wel belangrijk, omdat de markten de bedrijven die onder de verwachtingen blijven zwaar zullen afstraffen.”

Wat zijn de risico’s voor de markten?

PIZEM: “We zijn terechtgekomen in een fase van spanningen tussen de Verenigde Staten en China die twintig jaar kunnen aanhouden, omdat het Amerikaanse leiderschap nu openlijk wordt betwist. Breekt er een open handelsoorlog uit tussen beide blokken, dan is dat voor de hele wereld een nefast scenario. Het spookbeeld van stagflatie (lage groei en hoge inflatie) duikt dan weer op. Ik ben niet zeker dat Donald Trump de Amerikaanse economie schade wil toebrengen, maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat de meeste gematigden in zijn entourage zijn ontslagen. De situatie kan daarom makkelijk ontaarden. Een ander risico is de snelheid waarmee de centrale banken hun beleid moeten regulariseren. Die normalisatie kan een impact hebben op de markten.”

'Aandelen kunnen nog positief presteren in 2018'

Welke positionering vloeit daaruit voort voor het fonds Global Optimal Income?

PIZEM: “Onze portefeuille is een verzameling van de beste ideeën die voortvloeien uit onze gesprekken met de teams in het bedrijf en die het beste aansluiten bij onze macro-economische visie. Wij maken gebruik van een kwantitatief model dat ons 150 signalen geeft, om zo onbevooroordeeld mogelijk een beeld te krijgen van de context en de aantrekkelijkheid van de activaklassen. Bovendien beschermen we systematisch onze portefeuille tegen risico’s, zoals de brexit en de Amerikaanse verkiezingen. Op dit moment zijn we voor 53 procent belegd in aandelen, tegenover 29 procent in obligaties en 14 procent in de monetaire markten.”

Welke sectoren en waarden zijn het meest representatief voor de portefeuille?

PIZEM: “Op de beurzen is onze filosofie gebaseerd op grote kapitalisaties, die in alle omstandigheden liquide blijven. Het potentieel van een bedrijf moet op zijn minst 15 procent bedragen voordat we het in de portefeuille opnemen. We focussen op bepaalde thema’s, zoals diensten op internet (Tencent), robotica (Yaskawa Electric), kunstmatige intelligentie en cyberveiligheid (Check Point Software). Wij pretenderen niet dat we voor elk van die thema’s de toekomstige winnaar kunnen identificeren. We beleggen daarom in een reeks bedrijven, om zeker te zijn dat we die winnaars niet missen.”

Wat is de rol van de obligatieportefeuille in die strategie?

PIZEM: “Die dient vooral om de volatiliteitspieken op te vangen. Die zijn een bedreiging voor de aandelen, die in principe wel de sterkste prestatie neerzetten op lange termijn. Onze voorkeur gaat uit naar emittenten uit de Europese periferie, bedrijfsobligaties (15%, waarvan 5% in high yield) en de opkomende markten.”

U hebt ook een sterke shortpositie op de dollar?

PIZEM: “Wij denken dat de Amerikaanse munt zal verzwakken tegenover de euro tot een koers van 1,28 dollar tegen het einde van het jaar. De groei van het Amerikaanse handelstekort als gevolg van het beleid van Donald Trump zal voorkomen dat de Amerikaanse munt sterker wordt in de komende kwartalen.”

Fondsen halen opnieuw toppen

Eind 2017 waren de netto-activa van de fondsen die in ons land worden verdeeld, gestegen met 9,7 procent tot een nieuw record van 194,4 miljard euro. Dat is meer dan de top van 2007. Dat blijkt uit cijfers van BEAMA. De gemengde fondsen zagen hun netto-activa toenemen met 18 procent tot 90,4 miljard euro. Zij vertegenwoordigen 47 procent van de netto-activa, tegenover iets meer dan 20 procent in 2007. In die categorie zijn ook de pensioenspaarfondsen sterk gestegen (+9%), tot in de buurt van de 20 miljard euro.

2017 was ook een gunstig jaar voor de aandelenfondsen. De netto-activa stegen met 11 procent tot 58 miljard euro. Ook dat is een record. Alle andere categorieën zijn ofwel gestagneerd (obligatiefondsen en monetaire fondsen), ofwel licht gedaald (fondsen met een kapitaalbescherming).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content