Artexis-CEO Eric Everard pleit voor een beurs voor startende ondernemers

16/10/13 om 20:09 - Bijgewerkt om 20:09

Bron: Trends

(Belga) Eric Everard, de Franstalige manager van het jaar 2012, pleit in een interview met Trends/Tendances en Canal Z voor de oprichting van een beurs van 1.000 euro per maand, voor een jaar, voor startende ondernemers. Hij zegt vastgesteld te hebben dat de overheidsinitiatieven om starters te ondersteunen het probleem van hun vergoeding niet heeft opgelost. "Tijdens de eerste jaren van mijn bedrijf was het einde van de maand elke keer moeilijk. In het begin kan een ondernemer zichzelf niet betalen: hij investeert alles in zijn onderneming."

Met het voorstel van Everard krijgt iedere starter van de overheid een "vergoeding" van 1.000 euro per maand, en dat een jaar lang. De maatregel zou er komen voor iedereen die zijn onderneming start met de steun van een organisatie die startende ondernemingen helpt. Everard meent dat de bevoegdheidsoverdracht naar de gewesten een kans is om steunmaatregelen aan startende ondernemingen te herdenken. Hij verwacht dat zo'n maatregel een gunstig effect zal hebben op onder meer het aantal werklozen. Volgens Trends/Tendances heeft Everard contact met verschillende bevoegde ministers om die nieuwe maatregel voor te stellen. In een reactie op Canal Z geeft minister van Middenstand Sabine Laruelle twee voorwaarden bij dit idee. Ze wijst erop dat er geen overlap mag zijn met bestaande steunmaatregelen, en dat die maatregelen niet mag leiden tot concurrentievervalsing met een ondernemer die het initiatief niet gebruikt. (Belga)

Onze partners