Aantal voltijds werklozen gedaald, maar tijdelijke werklozen gestegen

28/08/12 om 16:20 - Bijgewerkt om 16:20

Bron: Trends

(Belga) In juli waren er in ons land 418.232 uitkeringsgerechtigde werklozen. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan vorige maand, maar evenveel minder (-2,3 pct) op jaarbasis. Terwijl het aantal voltijds werklozen daalde op jaarbasis, nam het aantal tijdelijke werklozen toe. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van de Rijksdienst Voor Arbeidsbemiddeling (RVA).

De daling op jaarbasis doet zich zowel voor bij mannen (-2.811) als bij vrouwen (-7.162) en zowel in het Waals Gewest (-3,7 pct), het Vlaams Gewest (-1,6 pct) en in Brussel (-0,3 pct). Over de drie laatste maanden (mei tot juli) is de werkloosheid op jaarbasis gedaald met 7.486 eenheden (-1,8 pct). "De daling is te wijten aan een reglementaire wijziging", legt de RVA uit. Doordat de wachttijd van jongeren is verlengd tot 310 dagen in plaats van negen maanden, daalde voorlopig het aantal werklozen toegelaten op basis van studies (-11.269). Vanaf augustus verwacht men een stijging. Dat verklaart ook waarom het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden jonger dan 25 jaar gedaald is met 14,8 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2011. Het aantal werklozen van 50 jaar en meer is op jaarbasis licht gedaald (-0,4 pct). In de leeftijdsklasse 25-49 jaar doet zich een stabilisatie voor (-0,2 pct). In juli 2012 waren er 196.811 werklozen (-3,9 pct) die al minstens twee jaar geen job hadden. Maar het aantal tijdelijk werklozen is in juli gestegen tot 128.905 eenheden. Gemiddeld over de laatste drie maanden waren er 137.270 tijdelijke werklozen. Dat zijn er 18,3 pct meer op jaarbasis. Reden is volgens de RVA een verslechterde economische conjunctuur. (OSN)

Onze partners