Z-Life Sciences: Microbioom: interessant voor landbouw en geneeskunde 19/10/22

De bodem waarin we onze gewassen telen bevat miljarden bacteriën, schimmels en andere micro-organismen. Ze kunnen planten beschadigen, maar bezitten ook de kracht om gewassen sterker te maken. Aphea.Bio, een spin-off van VIB, UGent en KU Leuven, doet er onderzoek naar. Een tweede toepassingsgebied is het menselijk microbioom. Zo ontwikkelt MRM Health behandelingen op basis van het menselijk microbioom.