Video | Z-Water

Z-Water: De Tiense Watervelden: industrieel restwater wordt drinkwater 04/10/22

De Tiense Suikerraffinaderij is een begrip in ons land. Tijdens het industriële proces dat leidt tot de gekende klontjes en andere suikerproducten wordt naast kwalitatieve suiker veel restwater geproduceerd uit de suikerbieten. Het bedrijf wil nog meer van dat restwater hergebruiken. Daarom komt bij de vliegbasis van Goetsenhoven komt een nieuw waterproductiecentrum “De Tiense Watervelden”, dat het restwater zal zuiveren tot drinkwater.