Video | Z-Water

Z-Water: Meer aandacht voor onderhoud en renovatie van afvalwatersystemen 31/10/23

Onder impuls van de klimaatverandering en Europese richtlijnen, gaat er veel meer aandacht dan vroeger naar de kwaliteit en het onderhoud van leidingstelsels en afvalwatersystemen. Hierdoor groeit de vraag naar renovatie en reparatie van deze stelsels. En dat betekent dat de sector ook nood heeft aan nieuwe, gespecialiseerde profielen.