Video | Z-Water

Z-Water: Ecologisch herstel in natuurgebied De Liereman/het Rode Goor 26/09/23

Op heel wat plekken in Vlaanderen stroomt het water vandaag nog te snel via rivieren naar de zee. Om meer regenwater te bufferen, zijn ingrepen in het landschap nodig, om meer water vast te houden. Werkzaamheden in het natuurgebied ‘De Liereman/het Rode Goor’ in de omgeving van Oud-Turnhout moeten leiden tot zo’n ecologisch herstel. Door het waterpeil in dit kostbare veengebied te verhogen, wordt een verdere uitdroging vermeden en wordt de biodiversiteit versterkt.