Video | Z-Water

Z-Water: Collectieve regenwaterprojecten 03/10/23

Als gevolg van de klimaatverandering wordt Vlaanderen geconfronteerd met steeds hevigere regenval en langere periodes van droogte. Net daarom is het nodig om veel bewuster om te gaan met het beschikbare water. Collectieve regenwaterprojecten zoals bufferbekkens vormen een deel van de oplossing. In Stabroek investeerden Aquafin en de gemeente gezamenlijk in een bufferbekken.