Z-Healthcare – Een nieuw EPD voor ZNA en GZA Ziekenhuizen 16/06/21

De Belgische ziekenhuizen gaan door een grondige transformatie. Enerzijds is er de vorming van de ziekenhuisnetwerken, die steeds concreter vorm krijgt. Anderzijds wordt volop geïnvesteerd in verdere digitalisering om tot meer uniforme systemen te komen. ZNA en GZA Ziekenhuizen uit Antwerpen investeren bijvoorbeeld in een nieuw elektronisch patiëntendossier.