Video | Z-Bouw

Z-Bouw 23/03/23: Regenputten en IBA’s zorgen voor optimaal waterbeheer

Wie vandaag een woning bouwt of grondig verbouwt, houdt zijn afvalwater en regenwater best gescheiden. Gescheiden waterstromen helpen overbelasting van het rioolnet en waterzuiveringsinstallaties te voorkomen. In sommige gevallen is het zelfs verboden om regenwater nog aan te sluiten op de riolering. Een regenput is een eenvoudige manier om hemelwater op te vangen en te hergebruiken.