Z-Sustainable Future: We Are, Vlaams platform voor het delen van gezondheidsdata 26/09/23

Digitale technologie is sterk verweven met ons dagelijkse leven. Dat levert een pak persoonlijke data op, bijvoorbeeld over onze gezondheid. Maar meestal weten we niet wat ermee gebeurt of wie er toegang toe heeft. En vaak blijven die data ook onbenut. Het Vlaams platform voor gegevensdeling “We Are”, dat tot stand kwam onder coördinatie VITO, wil hier een oplossing voor bieden.