Video | Z-Agrifood

Z-Agrifood 19/10/23

Innovatie en duurzaamheid zijn vandaag cruciaal in de voedingssector. Om nauwkeurige en controleerbare duurzaamheidsscores van voedingsproducten te berekenen is een levenscyclusanalyse nodig van elk ingredient en elke grondstof. Bovendien moet ook alle energie, water en afvalstromen in rekening worden gebracht. De Food Pilot wil bedrijven daarbij helpen met een aantal basismetingen.