Vlaams Woningfonds kent 2.510 hypothecaire leningen toe in 2009

© belga

Het Vlaams Woningfonds, de door de Vlaamse overheid erkende sociale woonorganisatie die sociale leningen aanbiedt, heeft in 2009 2.510 hypothecaire leningen toegekend tegen een gemiddelde rentevoet van 2,12 procent.

Ruim 95 procent van alle leningen financierde de aankoop van een woning en/of het uitvoeren van werken aan een woning. Het gemiddeld maandbedrag bedraagt 613,82 euro, wat overeenstemt met 26 procent van het algemeen gemiddeld nettogezinsinkomen per maand.

Het Vlaams Woningfonds geeft voordelige woonleningen vanaf 1,5 procent aan gezinnen met minstens 1 kind en een begrensd inkomen. Uit het activiteitenverslag van het Woningfonds blijkt dat het aandeel van de ontlenersgezinnen met 1 kind ten laste 31,47 procent bedroeg, terwijl 34,62 procent van het totale aantal ontlenersgezinnen 2 kinderen ten laste telde.

Gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste vertegenwoordigen 33,91 procent van het totale aantal ontlenersgezinnen. Eind 2009 had het Vlaams Woningfonds 29.199 leningen in beheer voor een totaalbedrag van bijna 1,85 miljard euro.

In de huurhulpsector bedroeg het totale bedrag aan investeringen
het voorbije jaar 6,7 miljoen euro. De 740 huurders behoren tot de
meest kansarme gezinnen uit de doelgroep: bijna 58 procent van alle huurdersgezinnen beschikte over een netto belastbaar inkomen van maximum 12.310 euro. De gemiddelde huurprijs bedroeg 252,35 euro.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content