Vlaams regeerakkoord: notarissen overstelpt met vragen

Notarissen werden de voorbije dagen overstelpt met vragen over de plannen van de nieuwe Vlaamse regering om de woonbonus vanaf 1 januari 2020 af te schaffen. De sector vraagt snel duidelijkheid over of er al dan niet een overgangsperiode komt.

De telefoon staat ‘roodgloeiend’, aldus notaris en woordvoerder van notaris.be Bart van Opstal. Veel mensen hebben vragen over de geplande uitdoving van de woonbonus en de verlaging van de registratierechten. ‘Mensen willen profiteren van het huidige systeem, dat fiscaal interessant is, en vragen wat ze moeten doen’.

Wie nog in 2019 een ondertekende aankoopakte kan voorleggen, is verzekerd van de woonbonus. De vraag is of er, net zoals in 2014, een administratieve overgangsperiode komt. In 2014 werd overgestapt van de (fiscaal interessantere) oude naar de nieuwe woonbonus. Toen werd er een overgangsperiode ingevoerd in de vorm van administratieve tolerantie: wie een ondertekend compromis kon voorleggen, kon ook profiteren van het oude systeem van de woonbonus.

De notarissen vragen van de nieuwe regering dringend duidelijkheid over de al dan niet invoering van een overgangsperiode. ‘Een notaris moet duidelijkheid kunnen verschaffen in het fiscaal kluwen. Dat kunnen we vandaag niet’, aldus Van Opstal.

Doordat veel mensen van de oude woonbonus willen genieten, verwachten de notarissen een opstoot in het aantal transacties dit laatste kwartaal met 5 à 10 procent. ‘We verwachten een opstoot te vergelijken met 2014 van het aantal transacties’, zegt Van Opstal. In 2020, na de uitdoving dus van de woonbonus, voorspelt men bij notaris.be een afkoeling van het aantal transacties. Veel effect op de prijzen van vastgoed wordt dan weer niet verwacht. ‘Door het verdwijnen van de woonbonus verkleint wel het besteedbaar inkomen van de kandidaat-kopers, maar anderzijds blijft de rente erg laag. Dat zal het effect van het verdwijnen van de woonbonus compenseren’, denkt Van Opstal.

Partner Content