‘Recreatiezones omvormen naar woongebied gaat gemeenten veel geld kosten’

© Zwitserland Toerisme

Weekendverblijven die permanent bewoond worden en op recreatiegronden liggen, worden door provincies massaal omgezet naar woongebieden.

“Deze oplossing biedt op korte termijn wellicht een menswaardige oplossing, maar leidt op langere termijn tot bijkomende ruimtelijke problemen”, besluit masterstudente Cindy Wins van de UAntwerpen na een onderzoek.

De overheid zoekt al lang naar een oplossing voor permanent bewoonde weekendverblijven, die staan ingeschreven als recreatiegebied. Uit het onderzoek van Cindy Wins, van de opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning, blijkt dat tussen 2009 en 2017 al 865 hectare recreatiegebied verdween.

“Deze zones werden in beperkte mate omgevormd tot natuurgebied, maar bovenal werd er 523 hectare omgevormd tot woongebied. Dat is een gebied met de oppervlakte van de binnenstad van Leuven.”

Toch zijn deze nieuwe woonzones vaak niet geschikt voor permanent verblijf. Zo ligt 92 procent ver van voorzieningen en openbaar vervoer. In bijna 80 procent zijn de wegen grotendeels onverhard. In 91 procent van de zones is geen riolering en in 40 procent is er geen mogelijkheid om een gasaansluiting te krijgen.

“Dit is opmerkelijk gezien er normaal pas een bouwvergunning voor een woning kan verkregen worden indien er een uitgeruste weg aanwezig is”, zegt Wins. Wins voorspelt dat door hun afgelegen ligging en gebrek aan infrastructuur, deze nieuwe woonzones in de toekomst een flinke hap zullen nemen uit het gemeentelijk budget.

Partner Content