Professor: ‘Drinkwater is veel te goedkoop’

© .
Niels Saelens Redacteur Trends.be & Moneytalk.be

Volgens Patrick Willems, professor waterbouwkunde aan de KU Leuven betalen wij veel te weinig voor drinkbaar water.

Het verbod op het verspillen van drinkwater wordt vanaf zaterdag opgeheven. Dat meldde Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) deze week. Ze riep wel op om spaarzaam te blijven omgaan met drinkwater.

Door de aanhoudende droogte was het sinds 22 juni verboden om drinkwater te gebruiken voor “niet-noodzakelijke” doeleinden, bijvoorbeeld om auto’s te wassen, gazons te besproeien of zwembaden te vullen. Ondertussen is het echter afgekoeld en is er op vele plaatsen al neerslag gevallen. De komende dagen wordt nog regen verwacht.

Toch zijn nog niet alle problemen van de baan volgens Willems. Zo riep hij vorige week op om in de toekomst extra maatregelen te nemen.

Een minister van water

Berekeningen tonen aan dat we in Vlaanderen 1500 kubieke meter water per persoon per jaar hebben”

In Vlaanderen lopen we volgens de professor net een verhoogd risico om onze watervoorraad uit te putten. Door de hoge bevolkingsdichtheid hebben wij na Tsjiëche en Italië het minste water van Europa “Berekeningen tonen aan dat we in Vlaanderen 1500 kubieke meter water per persoon per jaar hebben. Volgens de internationale normen is alles onder de 2.000 uitermate laag. Onder 1.000 kubieke meter water is er zelfs sprake van een ernstig tekort”, zegt Willems in het VTM Nieuws. “En door de klimaatverandering zullen wij binnenkort te maken krijgen met nog meer drogere periodes.”

Daarom lanceert hij twee voorstellen om het waterverbruik in ons land te verminderen. Om te beginnen pleit hij voor een coherent waterbeleid. “De waterlopen, drinkwater, waterzuivering, ruimtelijke ordening: alles is vandaag versnipperd terwijl het veel efficiënter en zuiniger kan”, aldus Willems. Een minister van Water kan volgens hem soelaas brengen.

Al lijkt Schauvlieghe eerder een koele minaar van dat idee te zijn. In het VTM Nieuws zegt de minister dat zij reeds alles coördineert. “Sinds 2010 is er een coördonatiecommissie integraal waterbeleid. In die commissie worden alle aspecten besproken met iedereen die daarvoor bevoegd is. Daarbij is er al voldoende afstemming”, klinkt het. Al erkent ze wel dat er een aantal zaken beter kunnen. “De droogte kunnen we bijvoorbeeld beter en planmatig aanpakken.”

Daarnaast stelt Willems voor om drinkwater duurder te maken. “”Het is veel te goedkoop als je weet dat het de bron van het leven is. Water heeft een enorme intrinsieke waarde en de prijs die we nu betalen is heel erg laag”, luidt zijn redenering.

Partner Content