Minder opdrachten voor bouwbedrijven

Een op de zes Vlaamse bouwbedrijven, zowat 16 procent, geeft aan dat er niet voldoende opdrachten zijn en bijna de helft verwacht minder werk de komende maanden. Dat blijkt uit de nieuwe driemaandelijkse bouwbarometer van Bouwunie, de sectororganisatie die de kmo’s en zelfstandigen in de bouwsector vertegenwoordigt. ‘Er is en blijft veel ongerustheid, zowel bij de klanten als bij de bouwbedrijven’, klinkt het.

De bouwbarometer tikt opnieuw onder de grens van 100, op 95,9. Waarden boven index 100 wijzen op een positief evoluerende conjunctuur, waarden onder 100 wijzen op een negatief evoluerende conjunctuur. Het bouwondernemersvertrouwen ligt daarmee iets hoger in vergelijking met afgelopen zomer (96,1), toen de bouwbarometer het op één na laagste peil sinds 2018 haalde. Bouwunie spreekt over ‘een stabilisatie, maar wel op een erg laag niveau’.

De afkoeling van het werkvolume en de dalende winstgevendheid noemt de sectorfederatie het ‘meest verontrustend’. Hoewel 84 procent van de bevraagde bouwbedrijven aangeeft ‘voldoende werk’ te hebben, signaleert 16 procent onvoldoende opdrachten te krijgen. Dat is ‘uitzonderlijk veel’, aldus Bouwunie. ‘Vorig jaar rond deze tijd – ook al geen topperiode – was dat 9 procent.’

Concreet geeft vier op de tien bedrijven aan dat ze minder dan drie maanden werk hebben. Bijna twee op de tien heeft nog minstens een half jaar werk. Door die ‘afkoeling in het werkvolume’ zou een vijfde van de bouwbedrijven in de toekomst minder personeel aanwerven.

Daarbij zetten hogere kosten voor arbeid, energie en bouwmaterialen en -grondstoffen, waarvoor volgens Bouwunie ‘geen beterschap op komst’ is, de winstgevendheid van de bouwbedrijven ‘onder druk’. Het merendeel van de bedrijven (58 procent) blijft weliswaar winstgevend. Van de bevraagde bouwbedrijven is 4 procent momenteel verlieslatend, 38 procent werkt break-even. Op langere termijn is dat ‘nefast voor de financiële gezondheid van het bedrijf’, waarschuwt Bouwunie.

Verder uit de bevraging blijkt dat driekwart van de bouwbedrijven problemen ondervindt met langere levertijden voor producten of materialen. Zeven op de tien geeft aan dat ze daardoor vertraging oplopen, vaak tot zes weken lang. Ook signaleert een derde van de bouwbedrijven dat ze meer klanten hebben die hun facturen te laat of maar gedeeltelijk betalen.

2022 was volgens Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder bij Bouwunie, ‘een jaar om snel te vergeten voor de bouw’. Maar ook het nieuwe jaar belooft weinig goeds, oordeelt de sector. Slechts 9 procent verwacht een economische vooruitgang in 2023 en maar 7 procent geeft aan tevreden te zijn met de economische situatie.

Partner Content