Meer mensen hebben recht op huursubsidie of huurpremie

© Belga Image

Het aantal mensen dat recht heeft op een huurpremie of huursubsidie zal in de toekomst stijgen van 27.000 naar 45.000. De verwachte stijging heeft te maken met de verhoging van de inkomensgrenzen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).

Wie langer dan vier jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staat, kan een huurpremie krijgen en wie van een ongeschikt verklaarde woning verhuist naar een conforme woning heeft recht op een huursubsidie. Om in aanmerking te komen voor die tegemoetkomingen, wordt gekeken naar het gezinsinkomen. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans besliste de huidige inkomensgrenzen optrekken zodat meer gezinnen recht hebben op een premie of subsidie.

Momenteel hebben 17.000 huurders recht op een huursubsidie en 10.000 op een huurpremie. Met de hoger inkomensgrenzen zal dat aantal in een eerste fase stijgen naar respectievelijk 23.000 en 17.000 rechthebbenden, maar op korte termijn zal het volgens minister Homans gaan om respectievelijk 25.000 en 20.000 personen.

‘Goede richting’

Volgens Groen-parlementslid An Moerenhout zijn de hogere inkomensgrenzen ‘een stap in de goede richting’. ‘Homans wil in totaal 45.000 Vlamingen bereiken. Maar voor ons mag het nog ambitieuzer. Er wachten vandaag 135.500 Vlamingen op een sociale woning. Met Groen zijn we dan ook overtuigd dat alle wachtenden een premie verdienen, en niet alleen zij die al 4 jaar op een sociale woning wachten’, zegt Moerenhout. ‘Velen onder de wachtenden vallen tijdens het wachten immers in armoede, omdat zij de dure huurprijzen op de private huurmarkt niet kunnen betalen. Een algemene huurpremie kan – in afwachting van een sociale woning – een dam zijn tegen de hoge armoede in Vlaanderen’, aldus de Groen-politica.

‘Hogere tegemoetkoming’

Minister Homans benadrukt dat niet alleen de inkomensgrenzen zijn opgetrokken, maar dat ook de hoogte van de tegemoetkoming is opgetrokken. ‘Dat wil zeggen dat nu niet alleen méér mensen in aanmerking komen, maar dat zij ook een hogere tegemoetkoming krijgen’, klinkt het.

De N-VA-minister wijst er ook op dat het budget is verdubbeld van 36,6 miljoen euro in 2014 tot 74 miljoen euro in 2019. De tegemoetkomingen worden ook sneller toegekend. ‘Vroeger moest men 5 jaar op de wachtlijst staan, nu is dat 4 jaar’, aldus Homans. Een algemene toekenning van de huurpremie zoals Groen voorstelt, zou volgens haar een kost betekenen van ongeveer 250 miljoen euro per jaar. ‘Bovendien riskeer je door een algemene toekenning van een huurpremie een prijsstijging op dat segment van de woningmarkt waardoor het effect van de tegemoetkoming volledig wordt tenietgedaan.’

Partner Content