Groen wil isolatiebon voor Vlamingen in slechtst geïsoleerde huizen

© Getty Images

Oppositiepartij Groen stelt voor om de 350.000 slechtst geïsoleerde huizen in Vlaanderen versneld te renoveren met een isolatiebon. Die bon heeft een waarde van 10.000 tot 25.000 euro en een houdbaarheidsdatum van 5 tot 10 jaar.

Van de 3 miljoen woningen in Vlaanderen hebben er amper 3,5 procent een energielabel A. Om dat label tegen 2050 te veralgemenen, moeten 100.000 woningen per jaar grondig gerenoveerd worden. Maar volgens Groen zijn de bestaande premies en het beleid van de Vlaamse regering ontoereikend.

“Met de bestaande premies en leningen gaat het isoleren van woningen in Vlaanderen veel te traag. Bovendien daalt het renovatietempo en het aantal toegekende premies, dat is echt een probleem. In 2015 werden nog 134.000 premies uitbetaald, goed voor 93 miljoen euro. In 2020 waren dat er nog maar 90.000, goed voor 44 miljoen euro”, zeggen fractieleider Björn Rzoska en parlementslid Staf Aerts.

Volgens Groen moet de regering de inspanningen opdrijven. Zelf legt de partij het voorstel voor een isolatiebon op tafel. Die bon mikt op de ongeveer 350.000 woningen met een energielabel F. In die woningen is het energieverlies bijzonder groot en de woonkwaliteit laag.

Een isolatiebon is goed voor 10.000 tot 25.000 euro, maar aan de bon is ook een houdbaarheidsdatum van 5 tot 10 jaar gekoppeld. Zowel de waarde als de houdbaarheidsperiode variëren naargelang de staat van het gebouw en de financiële mogelijkheden van de bewoners. Worden de werken niet uitgevoerd binnen de voorziene periode, dan vervalt de financiële steun. ‘Door het geld slechts beperkt in tijd aan te bieden, moedigen we mensen aan om het isoleren van hun woning niet uit te stellen’, legt Aerts uit.

‘De winst in de vorm van een lagere energiefactuur en een gezondere woning, is voor de bewoners. De winst voor het klimaat, die is voor ons allemaal’, klinkt het nog.

Partner Content