Dubieuze verkooptechnieken energieleveranciers leiden tot klachtenpiek

Klanten groepsaankoop Vlaamse Energieleverancier geadviseerd domiciliëring stop te zetten © belga

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft vorig jaar 7.055 klachten ontvangen. Dat zijn er 5 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal sinds 2012. Vooral de verkooppraktijken leidden tot steeds meer klachten.

Het aantal klachten bij de Ombudsdienst zit al enkele jaren weer in stijgende lijn. Waar vroeger vooral meterproblemen en factuurkwesties klachten opleverden, zijn het nu vooral verkooppraktijken waarvoor de consument bij de Ombudsdienst aanklopt. Opdringerige verkopers in winkels of aan de deur zijn al goed voor meer dan 20 procent van de klachten. ‘Elk jaar is er een stijging’, zegt ombudsman Eric Houtman. ‘Toen ik tien jaar geleden begon, was het nog maar een nevenverschijnsel.’

Om de klachtenregen in de toekomst te beperken, lanceert Houtman enkele suggesties voor de (toekomstige) regering. Zo herhaalt hij zijn voorstel om deur-aan-deurverkoop van energiecontracten simpelweg te verbieden. Om prijsvergelijkingen transparanter te maken, zouden leveranciers dan weer verplicht kunnen worden om alle prijscomponenten in een enkele energieprijs per kilowattuur te vermelden. Nu zijn er verschillende vaste vergoedingen per leverancier, wat vergelijken moeilijker maakt.

Verder stelt de ombudsman voor om het zogenaamde ‘vangnetmechanisme’ van de regering-Di Rupo weer in te voeren. Dat systeem reguleerde de prijsindexeringen en koppelde ze aan de prijzen in de buurlanden. De regering-Michel zette het mechanisme eind 2017 stop.

Partner Content