Deze info moet je doornemen voor je een appartement koopt

© BELGAIMAGE
Jan Roodhooft Advocaat

Als je een appartement wil kopen heb je recht op heel wat informatie over het gebouw, de maandelijkse kosten en eventuele gerechtelijke procedures die lopen. Welke documenten kan je opvragen en wat vind je erin terug?

Een appartement kopen is een belangrijke financiële beslissing. Om met kennis van zaken te kunnen beslissen kan je heel wat informatie opvragen over het gebouw. Je kan daarvoor terecht bij de notaris, vastgoedmakelaar, verkoper of syndicus. Na doorname van deze informatie kan je met kennis van zaken beslissen of je nog steeds geïnteresseerd bent in de aankoop.

Statuten en reglement van inwendige orde

Bekijk vooreerst de statuten van het gebouw. Je ziet daarin welke gedeelten van het gebouw eigen zijn en welke gemeenschappelijk en of er beperkingen zijn aan het gebruik dat je van het appartement mag maken. Ze geven ook aan hoe de kosten in het gebouw worden verdeeld tussen de verschillende mede-eigenaars.

Het reglement van inwendige orde bevat de ‘leefregels’ die alle bewoners van het gebouw moeten naleven om de veiligheid, de rust en de netheid binnen het appartementsgebouw te respecteren. Kijk na of je je daarin wel kan vinden. Je zal je als koper nu eenmaal aan deze regels moeten houden.

Verslagen van algemene vergaderingen

Neem ook de verslagen van de laatste algemene vergaderingen door. Je kan daarin zien welke werken er gepland zijn waarvan je de kosten zal moeten meebetalen, welke problemen en discussies er zoal bestaan in het gebouw enz.

Afrekeningen en lopende procedures

Je kan ook kopie vragen van de laatste afrekeningen die de syndicus opmaakte. Daarin zie je hoeveel de maandelijkse kosten in het gebouw bedragen. De syndicus moet ook een overzicht bezorgen van de hangende gerechtelijke procedures die verband houden met de mede-eigendom. Verder is hij verplicht het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal mee te delen.

Partner Content