De impact van verbouwen op je kadastraal inkomen

© Thinkstock

Bij de verbouwing van een woning moet je rekening houden met een stijging van het kadastrale inkomen.

Als eigenaar van een woning moet je elk jaar onroerende voorheffing betalen. Die wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI). Dat KI komt overeen met het gemiddelde netto-inkomen dat je zou verdienen door jouw woning gedurende een jaar te verhuren. Stijgt het KI van jouw woning, dan betekent dit ook een toename van de te betalen onroerende voorheffing.

Wat bij een verbouwing?

Het kadastraal inkomen van jouw huidige woning werd destijds vastgesteld door een ambtenaar van het lokale controlekantoor van het Kadaster. Intussen werd jouw KI jaarlijks geïndexeerd, maar de basis bleef intact.

Als je intussen echter verbouwingen hebt uitgevoerd die een positieve invloed hebben op het wooncomfort – en dus ook op de huurwaarde – van de woning, dan is het kadastraal inkomen niet meer representatief. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de plaatsing van centrale verwarming, de omvorming van de zolderruimte tot slaapvertrek, de aanbouw van een garage of de uitbreiding van het huis met een veranda.

Werken te melden

Daarom ben je verplicht om zo’n verbouwing binnen de dertig dagen na de voltooiing van de werken te melden aan het controlekantoor van het Kadaster in jouw gemeente. De kans bestaat dat een ambtenaar dan ter plaatse komt om de gedane werken te bekijken, om vervolgens op basis daarvan het kadastraal inkomen van jouw woning te herzien. Daardoor kan een renovatie op termijn meer financiële gevolgen met zich meebrengen dan initieel gebudgetteerd. Hou daar rekening mee.

Bye bye bescheiden woning

Zeker wanneer het niet-geïndexeerde KI van een initieel bescheiden woning door de herziening boven de grens van 745 euro stijgt, kunnen de kosten hoog oplopen. Want in dat geval geniet je voor de onroerende voorheffing niet langer de tariefvermindering van 25%.

Weet ook dat bij een herziening van het kadastraal inkomen rekening gehouden wordt met de streek waarin je woont. Is die er sinds de laatste berekening op vooruit gegaan, dan heeft dat eveneens een invloed op de te betalen onroerende voorheffing.

Sancties bij niet-aangifte

Sommige eigenaars zijn dan ook geneigd om hun verbouwingen niet aan te geven. Deze eigenaars begaan in dat geval een bouwovertreding en riskeren administratieve en zelfs penale sancties. Bovendien durven ze geen renovatiepremie aan te vragen, omdat ze vrezen dat de renovatie dan zal gemeld worden aan het Kadaster. Daardoor grijpen ze naast een financiële tegemoetkoming, die misschien wel groter zou geweest zijn dan de kost die gepaard gaat met het gestegen KI.

Weet trouwens ook dat bepaalde energiebesparende investeringen in principe geen invloed hebben op je kadastraal inkomen. Informeer je eventueel op voorhand bij het Kadaster. (JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content