Brusselse kantoormarkt op historisch laag peil

De economische onzekerheid liet zich dit jaar voelen op de Brusselse kantoormarkt. Grote transacties bleven uit. 2023 belooft beter te worden.

De Brusselse kantoormarkt heeft een zwak jaar achter de rug. Vastgoedadviseur JLL berekende de opname van kantoorruimte tot 1 december op 260.000 m². Dat is een historisch laag peil. De uitzonderlijke omstandigheden – de oorlog in Oekraïne, de enorme stijging van de energiekosten en van de inflatie – hebben ongetwijfeld gewogen op de vraag naar kantoorruimte, analyseert JLL. Werd 2021 nog gekenmerkt door grote transacties, dan blijven die in 2022 grotendeels uit.

Het opnamecijfer zal wellicht finaal iets hoger liggen, want klassiek vinden in de laatste weken van het jaar vaak nog belangrijke transacties plaats. JLL verwijst onder meer naar de afsluiting van de voorverhuur van de nieuwe Proximuskantoren, waardoor de totale opname zou kunnen stijgen tot 320.000 m². Maar ook dat opnamecijfer is nog 33 procent lager dan dat van 2021 en het ligt 24 procent onder het vijfjarig gemiddelde.

Toch is de leegstand op de Brusselse kantoormarkt gedaald: van 8,3 procent in 2021 naar 7,7 procent. Een belangrijke verklaring hiervoor is de sterke daling (40 procent) van de speculatieve opleveringen van kantoorruimte in 2022. De tophuren zitten nog in de lift. In de Europese wijk is de drempel van 330 euro/m²/jaar bereikt.

Duurzaamheid troef

JLL is opvallend optimistisch over 2023. De vastgoedadviseur verwacht ‘een zeer duidelijk herstel, gedreven door duurzaamheid, vooral als, zoals veel economen voorspellen, de economische vertraging slechts van korte duur is’. JLL oppert dat duurzaamheid de Brusselse kantorenmarkt kan redden. Huurders en investeerders richten zich nu al meer en meer op toekomstbestendige, energiezuinige gebouwen. De stijgende energiekosten versterken nog die trend. Een en ander betekent dat Brusselse kantoormarkt nood heeft aan een grondige vernieuwing: het totale kantooraanbod – ongeveer 12 miljoen m² – zit voor meer dan de helft in gebouwen die meer dan twintig jaar oud zijn.

Partner Content