Philippe Janssens

‘Banken moeten kopers van nieuwbouwwoningen makkelijker een lening geven’

Philippe Janssens CEO Immpact

De Nationale Bank spoort de overheid aan om de hypothecaire kredietverlening te verstrakken. Volgens Philippe Janssens, CEO van de Antwerpse projectontwikkelaar Immpact, lijkt het evenwel logisch dat wie een nieuwbouwwoning of -appartement koopt om er zelf in te gaan wonen, makkelijker een woonlening krijgt.

“Onze vastgoedmarkt kan in de problemen komen als de voorwaarden voor het krijgen van een woonlening nog veel strenger zouden worden.”

Dat is, samengevat, wat de KU Leuven stelde in een recent onderzoek dat we samenhebben uitgevoerd. Niet veel later raakte het nieuws bekend dat de regering en de Nationale Bank het zo goed als met elkaar eens zijn over de nood aan een extra kapitaalbuffer voor hun portefeuille hypothecaire kredieten.

Wie heeft nu gelijk? Laat het geen welles-nietesspelletje worden. Belangrijker is de boodschap dat het tijd wordt dat de banken afstappen van de richtlijn die stelt dat je niet meer dan één derde van je inkomen mag aanwenden om je lening af te lossen.

Wat vandaag evenwel over het hoofd wordt gezien, is dat energiezuinig wonen – iets wat almaar meer mensen doen – ook financiële gevolgen heeft. De bouwkosten mogen dan wel hoger liggen dan vroeger, daartegenover staat dat de verwarmingskosten in een nieuwbouwwoning een pak lager liggen. Alleen houden de banken daarmee geen rekening als iemand voor de aankoop van een nieuwbouwwoning komt aankloppen.

Als CEO van een Antwerpse vastgoedontwikkelaar, gespecialiseerd in compacte appartementen, wil ik uiteraard graag verkopen. Het tegendeel zou verbazen. Maar ik heb ook nobeler intenties. Zo moeten we ervoor zorgen dat de Belg blijft klimmen op de (woon)ladder. Ik ben blijwanneer ik mensen over de vloer krijg die altijd hebben gehuurd, en uiteindelijk toch eigenaar kunnen worden.

Onlangs ontvingen we een solvabel koppel dat een appartement met twee slaapkamers wilde kopen. Kostprijs: 179.500 euro voor 85 m2, betaalbaar dus. Voor het eerst zagen ze de kans om eigenaar te worden. Helaas twijfelde de bank om die mpensen een woonkrediet toe te kennen. Pijnlijk, zeker omdat de banken bij het al dan niet toekennen niet met alle parameters rekening houden. Om te zien hoeveel je kunt lenen, kijken bankiers vandaag vooral naar je maandelijks inkomen. De banken moeten voorzichtig zijn, maar waarom houden ze geen rekening met de maandelijkse woonkosten van potentiële kopers?

Banken moeten kopers van nieuwbouwwoningen makkelijker een lening geven

Uit het onderzoek van de KU Leuven blijkt overduidelijk dat er voor wat de woonkosten betreft grote verschillen bestaan tussen appartementsbewoners en eigenaars van een huis, maar ook tussen ouder vastgoed en nieuwbouw.

Wie een nieuwe woning koopt, heeft al vlug 10 procent minder woonkosten dan wie in een huis woont dat dateert van voor 2000.

Nog opmerkelijker: een gezin in een appartement geeft gemiddeld 20,6 procent minder uit aan energiekosten dan een gezin in een huis.

Dat komt in de eerste plaats uiteraard doordat een gemiddelde flat kleiner is dan een gemiddeld huis. Maar zelfs als we van gelijkaardige oppervlaktes vertrekken, vallen de woonkosten nog altijd 8 procent lager uit bij appartementen. Er worden de laatste jaren nu eenmaal veel strengere isolatienormen toegepast.

Onze oproep aan de banken is gebaseerd op onderzoek, en staat ten dienste van de koper-bewoner.

Banken, verruim jullie horizon, kijk naar de realiteit van de woningmarkt anno 2017 en durf bij het toekennen van een lening rekening houden met de maandelijkse verbruikskosten van een huis of appartement.

Hoewel dat op het eerste gezicht logisch lijkt, wordt dat gegeven vandaag gewoon genegeerd bij het toekennen van een lening. Wie die redenering volgt, komt overigens vanzelf uit bij het discours van de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck: compact, energiezuinig én betaalbaar wonen.

En vergeet niet: alle partijen kunnen er bij winnen. Kopers-bewoners nemen bij de aankoop van een woning een engagement in hun leven dat uiteindelijk hun pensioenspaarplan wordt. Vervolgens daalt bij elke afbetaling hun schuldgraad, stijgt hun onroerend goed in waarde, en neemt bijgevolg hun solvabiliteit toe. Dat is evenzeer in het voordeel van de bank.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content