4 stappen die je kan zetten als je niet akkoord gaat met het nieuw kadastraal inkomen

© iStock

Als je een nieuwe woning of een verbouwde woning in gebruik neemt, dan zal de fiscus je laten weten hoeveel het nieuws kadastraal inkomen bedraagt of met hoeveel het oude kadastrale inkomen moet worden verhoogd. Wat als je vindt dat dit kadastrale inkomen te hoog is?

Als eigenaar van een onroerende goed, moet je elk jaar hierop een belasting betalen onder de vorm van een onroerende voorheffing. Deze onroerende voorheffing wordt op zijn beurt berekend op basis van het kadastrale inkomen van de woning waarvan je eigenaar bent. Met andere woorden; hoe hoger het kadastrale inkomen, hoe meer onroerende voorheffing je zal moeten betalen.

Enkele maanden nadat je een nieuwe woning in gebruik hebt genomen of enige tijd nadat een verbouwing is afgelopen, zal de fiscus je laten weten hoeveel het nieuwe kadastrale inkomen bedraagt. De fiscus maakt hiervoor gebruik van specifieke lijsten en houdt onder andere rekening met de ligging van de woning.

Wat als je niet akkoord gaat?

Als je van oordeel bent dat het nieuwe kadastrale inkomen te hoog is, dan kan je daar tegen in beroep gaan. In het fiscaal wetboek vinden we terug hoe je dit moet aanpakken.

Stap 1: dien bezwaar in

Dien een bezwaar in binnen de twee maanden, te rekenen vanaf de datum van betekening van het kadastrale inkomen. Doe dit per aangetekend schrijven dat je stuurt naar het controlekantoor van het kadaster bevoegd voor de gemeente waar je woning ligt.

Stap 2: motiveer het bezwaar

Het is niet voldoende dat je in het bezwaar zegt dat je niet akkoord bent. Je moet ook zeggen waarom je niet akkoord bent en zelf een concreet tegenvoorstel doen van het bedrag van het kadastrale inkomen dat voor jou aanvaardbaar is.

Stap 3: doe beroep op de Fiscale Bemiddelingsdienst

Gaat de fiscus niet akkoord met de door jou voorgestelde (tegen)bedrag en komen jullie niet tot een ander akkoord, dan kan je de Fiscale Bemiddelingsdienst inschakelen.

Je kan dit doen door een brief te sturen naar volgend adres: Fiscale Bemiddelingsdienst, Koning albert II laan 33, bus 46, 1030 Brussel. Je kan de dienst telefonisch bereiken op 02/576.23.60 of een e-mail sturen naar fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be.

Stap 4: laat een of meerdere scheidsrechter(s) aanstellen

Als er voor de Fiscale Bemiddelingsdienst geen akkoord wordt gevonden, dan zal daarvan een proces-verbaal van niet-akkoord worden gemaakt.

De laatste stap is dan de aanstelling van één of drie scheidsrechters via de vrederechter. De scheidsrechter(s) bepalen dan definitief het kadastraal inkomen dat meteen ook bindend is zowel voor de fiscus als voor de eigenaar.(JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content