3 manieren om de kosten af te rekenen als je een vakantiehuis huurt

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Als je tijdens je vakantie een appartement huurt aan de Belgische kust of een chalet in de Ardennen, moet je naast de eigenlijke huurprijs ook soms bepaalde kosten betalen. Hoe worden die afgerekend en waaraan kan je je verwachten?

Bij de huur van een vakantiewoning verbruik je water, elektriciteit en gas. Bovendien kunnen er je kosten van schoonmaak worden aangerekend. Er bestaan verschillende manieren om deze kosten te verrekenen. Maak alleszins goede afspraken in het huurcontract dat je afsluit. Op die manier vermijd je latere verrassingen.

Het zit in de huurprijs

Je kan in het huurcontract vooreerst overeenkomen dat de kosten van nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, …) inbegrepen zijn in de huurprijs die je betaalt. Ook de schoonmaak na het einde van je verblijf kan inbegrepen zijn. In dat geval is er geen discussie over afrekeningen achteraf.

Werken met een forfait

Je kan daarnaast ook werken met een forfait dat je bovenop de huurprijs betaalt. Vermeld dit bedrag ineens in het huurcontract dat je met de verhuurder afsluit. Bepaal bovendien dat het forfaitair is en dat er naderhand geen verrekening meer dient te gebeuren.

Afrekenen op basis van de werkelijke kosten

Je kan tenslotte met je verhuurder afspreken dat hij je de werkelijke kosten aanrekent. In dat geval is het belangrijk de juiste meterstanden te noteren bij het begin en het einde van de huur. Maak in het huurcontract meteen ook afspraken aan welke prijs het verbruik wordt afgerekend. De verhuurder kan je in dat geval ook om een voorschot vragen op het verbruik.

Partner Content