3 aandachtspunten als je gratis hulp wil op je werf

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Bij het bouwen of verbouwen van je huis wil je een beroep doen op de gratis hulp van enkele vrienden of familieleden. Waarop moet je dan letten?

Een huis bouwen of verbouwen kost heel wat geld. Door je woning zelf te bouwen of te verbouwen of dat te doen met de gratis hulp van familie en/of vrienden, kan je heel wat uitsparen.

Niet iedereen mag je helpen

Niet iedereen mag je gratis helpen op je werf. Men wil immers vermijden dat helpers ‘in het zwart’ werken onder het mom dat ze vrienden zijn.

Familieleden (of schoonfamilie) tot de tweede graad mogen je gratis helpen als ze niet werkloos zijn. Familieleden in de derde en vierde graad mogen je enkel gratis komen helpen als de werkzaamheden betrekking hebben op het bouwen of verbouwen of saneren van sociale of daarmee gelijkgestelde woningen. Vrienden op hun beurt mogen je wettelijk gezien niet zomaar gratis komen helpen op je werf.

Denk aan de BTW-aangifte

Als je een woning bouwt, moet je een BTW-aangifte indienen. Je moet naar de BTW-administratie toe kunnen bewijzen dat je bepaalde werken zelf uitvoerde of dat familieleden dat gratis deden. Vraag aan wie je komt helpen dat ze een verklaring ondertekenen dat ze gratis aan de slag waren op je werf.

Neem de nodige verzekeringen

Diegenen die je komen helpen op je werf kunnen het slachtoffer worden van een ongeval. Het risico bestaat dat ze je hiervoor aansprakelijk stellen. Neem hiervoor een verzekering. Laat je helpers ook om deze reden een verklaring op papier zetten dat ze je gratis helpen. Zo vermijd je dat ze bij een ongeval zeggen dat ze bij jou in dienst waren en dat ze het slachtoffer waren van een arbeidsongeval.

Partner Content