Is het verlies van de nummer één-positie van Londen in Europa als aandelenbeurs een gevolg van de brexit?

WIM DEJONGHE. "Natuurlijk heeft de brexit een effect, maar men mag dat niet overdrijven. De beurs heeft waarschijnlijk meer te lijden gehad onder de neergang 'special purpose acquisition companies' (spacs), de tijdelijk beursgenoteerde vehikels voor overnames.

"Een aantal banken heeft uiteraard een belangrijke vestiging geopend in een financieel centrum buiten Londen, om een paspoort te krijgen voor de rest van de Europese Unie. Dat levert Frankrijk, Frankfurt en in mindere mate Amsterdam geen windeieren op. Maar fundamenteel verandert er niet veel."

Dus behoudt Londen zijn topposititie voor de financiëledienstenverlening aan Europese bedrijven?

DEJONGHE. "Ongetwijfeld. Londen heeft een enorm, perfect op elkaar afgestemd ecoysteem van financiële diensten, dat enkel met New York te vergelijken is. Een bedrijf dat op wereldwijde schaal een fusie- of overnametransactie wil doen, een geschil moet uitklaren, een vastgoedinvestering wil doen, zichzelf moet herstructureren of zijn kapitaal wil versterken, kan niet rond Londen of New York heen.

"Ook voor advocatenkantoren gelden beide steden als een solide operatieve basis. Als een fonds in Dubai een bedrijf in Vlaanderen wil overnemen, wil het echt niet onderworpen zijn aan Belgisch recht. Het zal opteren voor de Britse of de Amerikaanse common law, waarin advocaten, arbitragerechtbanken en andere juristen wereldwijd expertise hebben opgebouwd.

"Wél een tendens is de sterke opkomst van New York als dienstencentrum voor Europese transacties. Voor 2008 waren enkele Europese banken nog wereldspelers. Vandaag is er geen een enkele in de top-30. Ook private-equityspelers met zetel in de VS namen de rol van banken over voor de financiering van bedrijven. Dus komen ondernemingen voor financiële transacties meer dan ooit terecht in de VS, met alle gevolgen van dien voor de Europese dienstverleners. Dàt is een bedreiging voor Londen, veel meer dan de brexit. Ook het Amerikaans recht wint daarom aan gewicht."

Betekent dit dat ook Amerikaanse advocatenkantoren terrein winnen?

DEJONGHE. "Inderdaad. Amerikaanse law firms vergrootten hun aanwezigheid in Europa. Zelf hebben we op deze tendens gereageerd door ons kantoor in New York in enkele jaren tijd te verdriedubbelen in omvang. Enkel met een voldoende schaalgrootte konden we onze Europese klanten er ten dienste zijn."

WIM DEJONGHE. "Natuurlijk heeft de brexit een effect, maar men mag dat niet overdrijven. De beurs heeft waarschijnlijk meer te lijden gehad onder de neergang 'special purpose acquisition companies' (spacs), de tijdelijk beursgenoteerde vehikels voor overnames. "Een aantal banken heeft uiteraard een belangrijke vestiging geopend in een financieel centrum buiten Londen, om een paspoort te krijgen voor de rest van de Europese Unie. Dat levert Frankrijk, Frankfurt en in mindere mate Amsterdam geen windeieren op. Maar fundamenteel verandert er niet veel."DEJONGHE. "Ongetwijfeld. Londen heeft een enorm, perfect op elkaar afgestemd ecoysteem van financiële diensten, dat enkel met New York te vergelijken is. Een bedrijf dat op wereldwijde schaal een fusie- of overnametransactie wil doen, een geschil moet uitklaren, een vastgoedinvestering wil doen, zichzelf moet herstructureren of zijn kapitaal wil versterken, kan niet rond Londen of New York heen."Ook voor advocatenkantoren gelden beide steden als een solide operatieve basis. Als een fonds in Dubai een bedrijf in Vlaanderen wil overnemen, wil het echt niet onderworpen zijn aan Belgisch recht. Het zal opteren voor de Britse of de Amerikaanse common law, waarin advocaten, arbitragerechtbanken en andere juristen wereldwijd expertise hebben opgebouwd."Wél een tendens is de sterke opkomst van New York als dienstencentrum voor Europese transacties. Voor 2008 waren enkele Europese banken nog wereldspelers. Vandaag is er geen een enkele in de top-30. Ook private-equityspelers met zetel in de VS namen de rol van banken over voor de financiering van bedrijven. Dus komen ondernemingen voor financiële transacties meer dan ooit terecht in de VS, met alle gevolgen van dien voor de Europese dienstverleners. Dàt is een bedreiging voor Londen, veel meer dan de brexit. Ook het Amerikaans recht wint daarom aan gewicht."DEJONGHE. "Inderdaad. Amerikaanse law firms vergrootten hun aanwezigheid in Europa. Zelf hebben we op deze tendens gereageerd door ons kantoor in New York in enkele jaren tijd te verdriedubbelen in omvang. Enkel met een voldoende schaalgrootte konden we onze Europese klanten er ten dienste zijn."