Volgens OVS-voorzitter Luc Pauwels is het nu eerst en vooral wachten op de uitspraak ten gronde. "De Raad van State heeft enkel beslist dat de zaak niet in kort geding behandeld zal worden." Leen Uytterhoeven, woordvoerster van NMBS-Holding zegt dat dat juist is, maar wijst erop dat de Raad in zijn arrest de argumenten van de vakbond ontkracht. "Het is natuurlijk aan de rechter om te beslissen, maar er zijn weinig aanwijzingen dat die een andere beslissing zal nemen." In 2008 sloten vakbonden en NMBS een protocol waarin afspraken werden gemaakt om wilde stakingen zoveel mogelijk te vermijden. "In dit specifieke geval waren die afspraken helemaal niet nageleefd. Zo was er geen hoogdringendheid voor een dergelijke spontane actie en had de actie een impact op het treinverkeer die helemaal buiten proportie was. Om die redenen is de adjunct-stationschef een maand lang, nog tot 12 december, geschorst." (ANA)

Volgens OVS-voorzitter Luc Pauwels is het nu eerst en vooral wachten op de uitspraak ten gronde. "De Raad van State heeft enkel beslist dat de zaak niet in kort geding behandeld zal worden." Leen Uytterhoeven, woordvoerster van NMBS-Holding zegt dat dat juist is, maar wijst erop dat de Raad in zijn arrest de argumenten van de vakbond ontkracht. "Het is natuurlijk aan de rechter om te beslissen, maar er zijn weinig aanwijzingen dat die een andere beslissing zal nemen." In 2008 sloten vakbonden en NMBS een protocol waarin afspraken werden gemaakt om wilde stakingen zoveel mogelijk te vermijden. "In dit specifieke geval waren die afspraken helemaal niet nageleefd. Zo was er geen hoogdringendheid voor een dergelijke spontane actie en had de actie een impact op het treinverkeer die helemaal buiten proportie was. Om die redenen is de adjunct-stationschef een maand lang, nog tot 12 december, geschorst." (ANA)