"Wij koesterden de hoop dat de Belgische regering, die zich ergerde aan de verhoging van de accijnzen op bier in Frankrijk, blijk zou geven van gezond verstand en niet zou reageren door zelf concurrentievervalsing tot stand te brengen tussen hoofdzakelijk uit Frankrijk ingevoerde producten en de nationale bierproductie", hekelt algemeen secretaris Jean-Jacques Delhaye van de wijnfederatie. Maar dat is "ijdele hoop", klinkt het. "De Belgische regering gebruikt het wapen van de fiscaliteit om het verbruik van bier te bevorderen ten opzichte van hoofdzakelijk ingevoerde concurrerende producten." Ook luidt het dat de geplande invoerdatum, 1 januari "nagenoeg niet haalbaar is", waarbij de federatie denkt aan problemen inzake voorraadbeheer, catalogie en software. De Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd vertegenwoordigt naar eigen zeggen meer dan 95 procent van het in België verhandelde volume van wijn en gedistilleerd dranken. De Kamer behandelt donderdag de programmawet, waarin de accijnsverhoging vervat zit. Eerder leverden de Belgische brouwers kritiek op een accijnsverhoging op bier in Frankrijk. (CARL COURT)

"Wij koesterden de hoop dat de Belgische regering, die zich ergerde aan de verhoging van de accijnzen op bier in Frankrijk, blijk zou geven van gezond verstand en niet zou reageren door zelf concurrentievervalsing tot stand te brengen tussen hoofdzakelijk uit Frankrijk ingevoerde producten en de nationale bierproductie", hekelt algemeen secretaris Jean-Jacques Delhaye van de wijnfederatie. Maar dat is "ijdele hoop", klinkt het. "De Belgische regering gebruikt het wapen van de fiscaliteit om het verbruik van bier te bevorderen ten opzichte van hoofdzakelijk ingevoerde concurrerende producten." Ook luidt het dat de geplande invoerdatum, 1 januari "nagenoeg niet haalbaar is", waarbij de federatie denkt aan problemen inzake voorraadbeheer, catalogie en software. De Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd vertegenwoordigt naar eigen zeggen meer dan 95 procent van het in België verhandelde volume van wijn en gedistilleerd dranken. De Kamer behandelt donderdag de programmawet, waarin de accijnsverhoging vervat zit. Eerder leverden de Belgische brouwers kritiek op een accijnsverhoging op bier in Frankrijk. (CARL COURT)