De mannelijke werkloosheid steeg verder (plus 4,6 procent). Bij de vrouwen was er net als de vorige maanden een daling (min 0,4 procent), zij het in veel geringere mate. De werkloosheid onder de jongeren van minder dan 25 jaar groeide met 3,9 procent sterker dan de totale werkloosheid. "De verslechterde conjunctuur maakt het voor de jongeren duidelijk moeilijker om een baan te vinden", zegt de RVA in de mededeling. In december vorig jaar werden in het Vlaamse gewest 146.777 werklozen geteld of 3,2 procent meer dan in december 2011. In het Waalse gewest waren dat er 187.688 (plus 1,2 procent). Ook het Brusselse gewest laat een stijging optekenen (met 3,2 procent). Het aantal volledig werklozen van 50 jaar en ouder daalde (min 2,2 procent). De groep van 60 jaar en ouder groeide in absolute cijfers met 1.193 tot 5.521. De kortdurende werkloosheid steeg fors als gevolg van de slechtere conjunctuur (plus 8.917 of 6,4 procent). Het aantal mensen dat twee jaar of langer werkloos is, daalde. In december 2012 werden 161.971 "tijdelijk werklozen" geteld (werknemers van wie de werkprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort). Dat zijn er 36,5 procent meer dan in december 2011. (KAV)

De mannelijke werkloosheid steeg verder (plus 4,6 procent). Bij de vrouwen was er net als de vorige maanden een daling (min 0,4 procent), zij het in veel geringere mate. De werkloosheid onder de jongeren van minder dan 25 jaar groeide met 3,9 procent sterker dan de totale werkloosheid. "De verslechterde conjunctuur maakt het voor de jongeren duidelijk moeilijker om een baan te vinden", zegt de RVA in de mededeling. In december vorig jaar werden in het Vlaamse gewest 146.777 werklozen geteld of 3,2 procent meer dan in december 2011. In het Waalse gewest waren dat er 187.688 (plus 1,2 procent). Ook het Brusselse gewest laat een stijging optekenen (met 3,2 procent). Het aantal volledig werklozen van 50 jaar en ouder daalde (min 2,2 procent). De groep van 60 jaar en ouder groeide in absolute cijfers met 1.193 tot 5.521. De kortdurende werkloosheid steeg fors als gevolg van de slechtere conjunctuur (plus 8.917 of 6,4 procent). Het aantal mensen dat twee jaar of langer werkloos is, daalde. In december 2012 werden 161.971 "tijdelijk werklozen" geteld (werknemers van wie de werkprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort). Dat zijn er 36,5 procent meer dan in december 2011. (KAV)