Vooral de werkloosheid bij de mannen neemt duidelijk toe (+9,8 procent op jaarbasis). Dat valt volgens het kabinet van Muyters vooral te verklaren door het banenverlies in de industrie, waarin relatief meer mannen tewerkgesteld zijn. Omdat er in de tertiaire en quartaire sector - waarin meer vrouwen werken - minder jobs verloren gingen, steeg de vrouwelijke werkloosheid op jaarbasis veel minder snel (+1,2 procent). Die ongelijke evolutie heeft overigens tot gevolg dat het aandeel van mannelijke werklozen ondertussen is opgelopen tot 54,5 procent. Voorts blijkt ook de werkloosheid bij jongeren snel toe te nemen. Het aantal werkzoekenden onder de 25 jaar steeg op jaarbasis met 10,4 procent, onder meer door de krimpende vacaturemarkt en de teruglopende uitzendactiviteit die jongeren afremt bij het vinden van een eerste baan. Bij de 50-plussers nam de werkloosheid dan weer af met 3,8 procent. Het kabinet wijst er daarbij op dat de leeftijdsgrens voor activering onlangs tot 58 jaar is opgeschoven. (KAV)

Vooral de werkloosheid bij de mannen neemt duidelijk toe (+9,8 procent op jaarbasis). Dat valt volgens het kabinet van Muyters vooral te verklaren door het banenverlies in de industrie, waarin relatief meer mannen tewerkgesteld zijn. Omdat er in de tertiaire en quartaire sector - waarin meer vrouwen werken - minder jobs verloren gingen, steeg de vrouwelijke werkloosheid op jaarbasis veel minder snel (+1,2 procent). Die ongelijke evolutie heeft overigens tot gevolg dat het aandeel van mannelijke werklozen ondertussen is opgelopen tot 54,5 procent. Voorts blijkt ook de werkloosheid bij jongeren snel toe te nemen. Het aantal werkzoekenden onder de 25 jaar steeg op jaarbasis met 10,4 procent, onder meer door de krimpende vacaturemarkt en de teruglopende uitzendactiviteit die jongeren afremt bij het vinden van een eerste baan. Bij de 50-plussers nam de werkloosheid dan weer af met 3,8 procent. Het kabinet wijst er daarbij op dat de leeftijdsgrens voor activering onlangs tot 58 jaar is opgeschoven. (KAV)