De Luxemburgers tekenden de grootste consumptie op: maar liefs 40 procent meer dan het Europese gemiddelde. De Bulgaren spendeerden gemiddeld het minst: slechts 49 procent van het Europese gemiddelde. België staat op de zesde plaats en moet alleen Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden laten voorgaan. De landen van de eurozone spenderen per burger gemiddeld iets meer dan hetgeen de burgers van alle landen in de EU gemiddeld spenderen. Eurostat mat het welvaartsniveau ook aan de hand van het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking. Zo gerekend heeft België de op zeven na grootste economie van de EU: het bbp per hoofd van de bevolking ligt 19 procent boven het Europees gemiddelde. (Belga)

De Luxemburgers tekenden de grootste consumptie op: maar liefs 40 procent meer dan het Europese gemiddelde. De Bulgaren spendeerden gemiddeld het minst: slechts 49 procent van het Europese gemiddelde. België staat op de zesde plaats en moet alleen Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden laten voorgaan. De landen van de eurozone spenderen per burger gemiddeld iets meer dan hetgeen de burgers van alle landen in de EU gemiddeld spenderen. Eurostat mat het welvaartsniveau ook aan de hand van het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking. Zo gerekend heeft België de op zeven na grootste economie van de EU: het bbp per hoofd van de bevolking ligt 19 procent boven het Europees gemiddelde. (Belga)