Vanaf 1 juli verhuist de bevoegdheid van de distributienettarieven, een belangrijk deel van de energiefactuur van elke consument, van federaal niveau naar de gewesten. De Creg verliest zijn bevoegdheid om de tarieven vast te stellen, de Vreg wordt net als zijn Brusselse en Waalse collega's bevoegd. Die overdracht dreigt niet rimpelloos te verlopen, zo is al herhaaldelijk voor gewaarschuwd. De distributienettarieven zijn door de federale regering bevroren tot eind dit jaar, maar de kosten voor de netbeheerders lopen intussen wel op. De sociale partners schatten dat het tekort tegen 2015 1,8 miljard euro kan bedragen. Op 1 januari 2015, als de prijsbevriezing eindigt, dreigt er dus een financiële schok voor de eindgebruiker. De Vreg is bevoegd en staat klaar om nieuwe tarieven vast te leggen, maar wordt geconfronteerd met een gebrek aan regelgevend kader, zegt de regulator vrijdag. "Zolang er geen Vlaams kader is, moeten we onze bevoegdheid uitoefenen op basis van de bestaande federale wetgeving", staat in een persbericht, en die wetgeving vertoont gebreken. "Zo is er geen tariefmethodologie. Het opstellen van zo'n methodologie zal enorm veel tijd, energie en capaciteit vergen. Daarnaast is er geen mogelijkheid om eigen Vlaamse beleidsaccenten te leggen, bijvoorbeeld om een onderscheid te maken inzake de aanrekening van nettarieven enerzijds en het aanrekenen van kosten van openbare dienst anderzijds." Pictoel vreest op 1 januari volgend jaar "een voorstel in de markt te moeten plaatsen, dat langs alle kanten zal worden aangevochten". Hij betreurt dat Vlaanderen niet minstens een overgangsregime heeft vastgelegd. "Men verwijt mij dat dit ongrondwettelijk is, maar dat is precies wat Brussel en Wallonië wel hebben gedaan." (Belga)

Vanaf 1 juli verhuist de bevoegdheid van de distributienettarieven, een belangrijk deel van de energiefactuur van elke consument, van federaal niveau naar de gewesten. De Creg verliest zijn bevoegdheid om de tarieven vast te stellen, de Vreg wordt net als zijn Brusselse en Waalse collega's bevoegd. Die overdracht dreigt niet rimpelloos te verlopen, zo is al herhaaldelijk voor gewaarschuwd. De distributienettarieven zijn door de federale regering bevroren tot eind dit jaar, maar de kosten voor de netbeheerders lopen intussen wel op. De sociale partners schatten dat het tekort tegen 2015 1,8 miljard euro kan bedragen. Op 1 januari 2015, als de prijsbevriezing eindigt, dreigt er dus een financiële schok voor de eindgebruiker. De Vreg is bevoegd en staat klaar om nieuwe tarieven vast te leggen, maar wordt geconfronteerd met een gebrek aan regelgevend kader, zegt de regulator vrijdag. "Zolang er geen Vlaams kader is, moeten we onze bevoegdheid uitoefenen op basis van de bestaande federale wetgeving", staat in een persbericht, en die wetgeving vertoont gebreken. "Zo is er geen tariefmethodologie. Het opstellen van zo'n methodologie zal enorm veel tijd, energie en capaciteit vergen. Daarnaast is er geen mogelijkheid om eigen Vlaamse beleidsaccenten te leggen, bijvoorbeeld om een onderscheid te maken inzake de aanrekening van nettarieven enerzijds en het aanrekenen van kosten van openbare dienst anderzijds." Pictoel vreest op 1 januari volgend jaar "een voorstel in de markt te moeten plaatsen, dat langs alle kanten zal worden aangevochten". Hij betreurt dat Vlaanderen niet minstens een overgangsregime heeft vastgelegd. "Men verwijt mij dat dit ongrondwettelijk is, maar dat is precies wat Brussel en Wallonië wel hebben gedaan." (Belga)