In het memorandum somt de Vreg een aantal aanbevelingen op voor de volgende Vlaamse regering. In 2014 krijgt de Vreg er immers door de staatshervorming een aantal nieuwe taken bij. Wellicht een van de belangrijkste daarvan is de bevoegdheid over de nettarieven. Vandaag zijn die bevroren voor de periode 2013-2014. Na afloop van die bevriezing wordt gevreesd voor een forse stijging van de energiefactuur, als gevolg van de oplopende kosten van de netbeheerders, vooral voor de ondersteuning van groene stroom. Daarom vraagt de Vreg zich af of de "invoering, financiering en verrekening van openbaredienstverplichtingen moet gebeuren via het energiebeleid en de energiefactuur". De Vreg heeft het in het bijzonder over de ondersteuning van groene stroom. "Die verrekening in de factuur zorg voor onrust en onduidelijkheid. Moet dat wel?", aldus gedelegeerd bestuurder André Pictoel. Volgens de Vreg zou dat ook kunnen gebeuren via andere federale of regionale beleidsdomeinen en -maatregelen. Opvallend in het memorandum is de vraag naar meer onafhankelijkheid van de Vreg. De regulator wil onder rechtstreeks toezicht van het Vlaams parlement vallen, en niet langer onder dat van een minister. (Belga)

In het memorandum somt de Vreg een aantal aanbevelingen op voor de volgende Vlaamse regering. In 2014 krijgt de Vreg er immers door de staatshervorming een aantal nieuwe taken bij. Wellicht een van de belangrijkste daarvan is de bevoegdheid over de nettarieven. Vandaag zijn die bevroren voor de periode 2013-2014. Na afloop van die bevriezing wordt gevreesd voor een forse stijging van de energiefactuur, als gevolg van de oplopende kosten van de netbeheerders, vooral voor de ondersteuning van groene stroom. Daarom vraagt de Vreg zich af of de "invoering, financiering en verrekening van openbaredienstverplichtingen moet gebeuren via het energiebeleid en de energiefactuur". De Vreg heeft het in het bijzonder over de ondersteuning van groene stroom. "Die verrekening in de factuur zorg voor onrust en onduidelijkheid. Moet dat wel?", aldus gedelegeerd bestuurder André Pictoel. Volgens de Vreg zou dat ook kunnen gebeuren via andere federale of regionale beleidsdomeinen en -maatregelen. Opvallend in het memorandum is de vraag naar meer onafhankelijkheid van de Vreg. De regulator wil onder rechtstreeks toezicht van het Vlaams parlement vallen, en niet langer onder dat van een minister. (Belga)