De mediatisering van de kwestie-Soliris - waarbij veel ophef ontstond over het al dan niet terugbetalen van het dure medicijn aan een zevenjarige jongen en de rol van het farmaceutisch bedrijf in die media-aandacht - "heeft ons veel geleerd over de praktijken van sommige farmaceutische firma's", aldus Justaert. De discussie over Soliris toont aan dat de kosten voor gezondheidszorg nog zullen toenemen. Ook de ontwikkeling van andere nieuwe en dure geneesmiddelen en technieken, en de toenemende vergrijzing zal daar aan bijdragen, aldus de CM-voorzitter. Daarom bepleit hij een beheersing van de uitgaven in de gezondheidszorg. Voor Justaert zijn besparingen in de gezondheidszorg nog mogelijk, zonder evenwel de patiënt te raken. Een zuiniger beleid kan volgens hem via een betere afstemming van het aanbod in de gezondheidszorg op de behoeften. "We hebben te veel gespecialiseerde ziekenhuisdiensten zoals hartcentra, abortuscentra en IVF-centra, te veel zware apparatuur zoals PET-scans en robots, en het volume aan voorgeschreven geneesmiddelen blijft aan de hoge kant." (Belga)

De mediatisering van de kwestie-Soliris - waarbij veel ophef ontstond over het al dan niet terugbetalen van het dure medicijn aan een zevenjarige jongen en de rol van het farmaceutisch bedrijf in die media-aandacht - "heeft ons veel geleerd over de praktijken van sommige farmaceutische firma's", aldus Justaert. De discussie over Soliris toont aan dat de kosten voor gezondheidszorg nog zullen toenemen. Ook de ontwikkeling van andere nieuwe en dure geneesmiddelen en technieken, en de toenemende vergrijzing zal daar aan bijdragen, aldus de CM-voorzitter. Daarom bepleit hij een beheersing van de uitgaven in de gezondheidszorg. Voor Justaert zijn besparingen in de gezondheidszorg nog mogelijk, zonder evenwel de patiënt te raken. Een zuiniger beleid kan volgens hem via een betere afstemming van het aanbod in de gezondheidszorg op de behoeften. "We hebben te veel gespecialiseerde ziekenhuisdiensten zoals hartcentra, abortuscentra en IVF-centra, te veel zware apparatuur zoals PET-scans en robots, en het volume aan voorgeschreven geneesmiddelen blijft aan de hoge kant." (Belga)